Grups de Treball - València

Grups de Treball

 

Junta Municipal d'Exposició

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura i Educació

 

 

Grup de Benestar social i Salut

30 de març a les 19.00 hores a través de la plataforma Meet de Google en el següent enllaç: https:// meet.google.com/igm-paas-qnt
Ordre del dia:
- Activitats de l'any 2021 de la Junta.

Grup d'Urbanisme i Inversions en Barris

31 de març a les 19.00 hores a través de la plataforma Meet de Google en el següent enllaç: https://meet.google.com/ago-iebn-gda
Ordre del dia:
1. Revisar les propostes de les activitats de l'any 2021 de la Junta.

Grup d'Activitats Econòmiques Dimecres 27/03/2019 a les 19.00 hores a la Seu de la Junta Municipal, carrer Guàrdia Civil, 19.
Ordre del dia:
- Elecció d'un representant de la Junta per al Consell Municipal de Turisme. 

Junta Municipal de Ciutat Vella

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura

Dimarts 28 de setembre a les 18:00 hores. Enllaç web: https://meet.jit.si/CulturaCiutatVella

Ordre del dia:
1. Propostes de guardons anuals de la Junta de Districte de Ciutat Vella corresponents a l'any 2021.
2. Seguiment de les activitats aprovades en l’últim Consell de Districte.
3. Precs i preguntes.

Grup de Benestar Social

Es convoca reunió telemàtica mitjançant l'enllaç web https://us02web.zoom.us/j/84035934589?pwd=bDkzcWFZc0VMRFYreUZQVklweTBYdz09
el dilluns 27 de setembre a les 19.00 hores.

Ordre del dia:
1- Calendari d'activitats.
2- Precs i preguntes.

Grup d'Activitats Econòmiques i Habitabilitat Sostenible

Dilluns 29 de Març a les 18:00 hores.

Ordre del dia:
1.- Preparació d'activitat per a 2021.
2.- Precs i qüestions.

Enllaç per a videoconferència clicant a: https://meet.jit.si/ActivitatsHabitabilitatCiutatVella

Grup de Mobilitat Dimarts 26 de gener de 2021, a les 10.00 h.
Reunió telemática amb Giuseppe Grezzi, Aaron Cano i Amics del Carme.
Ordre del dia:
1. APR Ciutat Vella.
2. Precs i preguntes.
Enllaç per unir-se a la reunió Zoom
Grup d'Urbanisme

Dilluns 22 de febrer, a les 18.00 hores.

Ordre del dia:
1.- Ordenança d'apartaments turístics.
2.- Propostes veïnals.
3.- Precs i preguntes.

Enviarem l'enllaç per a connectar via Zoom.

Junta Municipal de Marítim

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Convivència i Protecció Ciutadana  
Grup de Cultura

26 d'octubre a les 17.30 hores en l'Edifici de la Universitat Popular, “Palauet d'Aiora”, situat en C/ Just i Pastor, 98.

Ordre del dia:
1.-Coordinació activitats III edició "Batecs de barri-teixint xarxes":
- Organització i difusió de les activitats.
- Concretar les entitats que estaran en l'organització de cada activitat.
- Altres qüestions.

Grup d'Urbanisme i Inversions en Barris Dimarts 25 de febrer de 2020, a les 19.00 hores,
Lloc: Edifici de la Universitat Popular "Palauet d'Ayora"(C/ Just i Pastor, 98)
Ordre del dia:
1. Presentació de vocals de la Junta que formen part del grup de treball.
2. Informació sobre funcionament del grup i pressupost assignat.
3. Presentació i debat d'activitats per a realitzar en l'exercici 2020.
4. Suggeriments i propostes.
Grup de Benestar Social

23 de setembre a les 18.30 hores en l'Edifici de la Universitat Popular, “Palauet d'Aiora”, situat en C/ Just i Pastor, 98.

Ordre del dia:
1.- Proposta d'activitats a desenvolupar pel grup de treball en l'últim trimestre de l'any, per a aprovar en el Consell de Districte del 4 d'octubre.
2.- Suport i propostes al programa d'activitats en el barri d'Aiora i Algirós “Batecs de barri-teixint barri”.

Grup d'Activitats Econòmiques, Comerç i Turisme  

Junta Municipal de Russafa

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura

4 d'octubre de 2021 a les 17.30 hores, per via telemàtica mitjançant l'aplicació LIFESIZE. La sessió i clau per a la reunió és: http://call.lifesizecloud.com/10818744, PIN 9867.
Ordre del dia:
- Donar compte de les activitats del grup.
- Propostes susceptibles d'elevar al Consell.

Grup de Benestar social

30 de setembre de 2021 a les 19.00 hores.
Lloc: Junta Municipal de Russafa (c/ Maties Perelló, 5).

Ordre del dia:
- Donar compte de les activitats del grup.
- Propostes susceptibles d'elevar al Consell.

Grup d'Urbanisme i Inversions en Barris

19 de novembre de 2020 a les 18.00 hores.
Lloc: en la Junta Municipal de Russafa (c/ Maties Perelló, 5).
Ordre del dia:
1.-Projectes del grup de treball per a Decidim VLC.

Les persones interessades a prendre part en la reunió ho hauran de confirmar al correu: jmruzafa @valencia.es.
Hauran de descarregar-se l'aplicació LIFESIZE, i unir-se a la sessió. L'enllaç de l'esmentada sessió se'ls proporcionarà per correu electrònic, així com la contrasenya d'accés.

Grup d'Activitats Econòmiques i Turisme Dilluns 2 de març de 2020, a les 20.00 hores.
Lloc: Edifici de la Junta (Calle Maties Perelló, 5).
Ordre del dia:
1. Constitució del Grup.
2. Presentació de la coordinadora.
3. Proposta d'activitats per a l'any 2020.
4. Nomenament de la persona representant de la Junta en el Consell Municipal de Turisme.

Junta Municipal d'Abastos

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura i Turisme

Reunió conjunta dels grups de treball de Cultura i Turisme, Benestar social, i Urbanisme i Activitats Econòmiques.

19 d'octubre de 2021, a les 17.30 hores, per via telemàtica (plataforma Jitsi Meet).
 ORDRE DEL DIA:
1- Elecció de les ternes per als Premis Institucionals 2021.

Grup de Benestar social i Salut

Reunió conjunta dels grups de treball de Cultura i Turisme, Benestar social, i Urbanisme i Activitats Econòmiques.

19 d'octubre de 2021, a les 17.30 hores, per via telemàtica (plataforma Jitsi Meet).
 ORDRE DEL DIA:
1- Elecció de les ternes per als Premis Institucionals 2021.

Grup d'Urbanisme i Activitats Econòmiques

Reunió conjunta dels grups de treball de Cultura i Turisme, Benestar social, i Urbanisme i Activitats Econòmiques.

19 d'octubre de 2021, a les 17.30 hores, per via telemàtica (plataforma Jitsi Meet).
 ORDRE DEL DIA:
1- Elecció de les ternes per als Premis Institucionals 2021.

Junta Municipal de Trànsits

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura

Dijous 30 de setembre a les 17:30 hores en la Junta Municipal de Trànsits, carrer Conde de Lumiares, 5.

Ordre del dia:
1.- Propostes susceptibles de ser elevades al Consell de Districte.

Grup de Benestar Social (inclou seguretat ciutadana)

5 de març de 2021, a les 18.30 hores, a través de la plataforma  Zoom en el següent enllaç.

ID de reunió: 741 7365 5117
Codi d’accés: XZC0Ly

Ordre del dia:
1.- Aprovació de les activitats del grup de treball de benestar social per a elevar a la seua aprovació pel consell de districte de trànsits el pròxim 11 de març de 2021.
2.-Precs i preguntes.

Grup d'Urbanisme i Inversions en Barris (inclou mobilitat)

3 de març de 2021 a les 18.30 hores. A través de la plataforma Meet de Google, en el següent enllaç:
https://meet.google.com/vdn-zkxn-bqr

Ordre del dia:
1.- Aprovació de les activitats d'urbanisme de la junta municipal de districte de Trànsits per a elevar la seua aprovació al consell de districte de Trànsits.
2.-Precs i preguntes.

Junta Municipal de Patraix

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA  
Grup de Cultura i Esport

7 de juny a les 18.00 hores.
A través de la plataforma Meet de Google en el següent enllaç: https://meet.jit.si/GrupTreballCulturaPatraix

Ordre del dia:
1.-Lectura de l'acta anterior (21-5-2021).
2.- Calendari d'activitats aprovades per al 2021.
3.-Aprovació, si escau, de noves activitats amb el pressupost restant.
4.- Precs i preguntes.

 
Grup de Benestar Social (inclou seguretat ciutadana) 20 d'abril a les 19.00 hores, mitjançant l'enllaç: https://meet.google.com/cogbkov-ifa
Ordre del dia:
1- Lectura Acta anterior.
2- Propostes d'activitats.
3- Pressupostos d'activitats.
 
Grup d'Urbanisme i Inversions en Barris (inclou mobilitat)

13 de maig, a les 19.00 hores, a través del següent enllaç: https://meet.jit.si/GrupoTrabajoUrbanismoPatraix
Ordre del dia:
1- Aprovació de noves propostes d'activitats 2021.

 
Grup d'Ecologia i Innovació Urbana Dilluns 24 de febrer de 2020, a les 18.00 hores.
Lloc: en els locals de la Junta (carrer Beat Nicolás Factor, 1)
Ordre del dia:
1. Propostes d'acció del nou grup de treball.
 
Grup d'Activitats Econòmiques i Habilitat sostenible

Dimarts 17 de novembre de 2020, a les 18.00 hores.
Ordre del dia:
1. Presentació propostes projectes de grup any 2020.
2. Valoració i aprovació d'aquestes.
3. Precs i preguntes.

Per a unir-se mitjançant sistema de vídeo:
- Marcar 1743761075@webex.com o
- Marcar 62.109.219.4 i introduir el seu número de reunió.

https://profevirtual.webex.com/profevirtual/j.php?mtid=m05d5e81cdd3a26cfe0a59196c2d68f68
Número de reunió: 174 376 1075
Contrasenya: BPmqJ2CqY78
f32f4861c41f4daeb88958665a6aee1a

Per a unir-se per telèfon:
+34-91215-8236
Codi d'accés: 174 376 1075

Junta Municipal Pobles de Benimàmet-Beniferri

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura 19/11/2018 a les 19.00 hores, en el local de l'Alcaldia, Plaça del Doctor Ximeno,1, Benimàmet.
Ordre del dia:
1. Seguiment d'execució de contractes d'esdeveniments culturals promoguts pel grup de treball de cultura de la Junta municipal de Pobles de l'Oest.
2. Explicació del protocol per a la programació d'activitats del grup de treball de cultura any 2019, per a la seua aprovació en el consell de districte de gener.
3. Precs i preguntes 
Grup de Benestar Social (inclou seguretat ciutadana)

23/02/2021 a les 19.00 hores.

Es realitzarà telemàticament. Hauran de tindre descarregat en el dispositiu que vagen a utilitzar el programa LIFESIZE. No serà necessari clau d'accés (PIN).

La URL és: https://call.lifesizecloud.com/7786878.
Ordre del dia:
Propostes d'activitats per al 2021 per a incloure en el pròxim Consell de Districte de Pobles de l'Oest.

Grup d'Urbanisme i Inversions en Barris 17/09/2018 a les 18.30 hores, en el local de l'Alcaldia, Plaça del Doctor Ximeno,1, Benimàmet.
Ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta anterior.
2. Suport de propostes per mitjà de votació als pressupostos participatius.
3. Precs i preguntes. 
Comissió de treball d'Entitat Local Menor BENIMÀMET 25/10/2018 a les 19.00 hores,
en el Espai Obert.
ORDRE DEL DIA:
1. Revisió de l'estat actual de l'Entitat Local Menor.
2. Perspectives d'actuacions futures.
3. Precs i preguntes. 

Junta Municipal de Pobles del Nord

Convocatòries dels grups de treball
GRUP DE TREBALL DATA I HORA CONVOCATÒRIA
Grup de Cultura  
Grup de Benestar Social (inclou seguretat ciutadana)  
Grup d'Urbanisme i Inversions en Barris 12/12/2018 a les 19.00 hores.
A l' Ayuntament de Benifaraig, carrer Ferrer i Bigne , 47 
ORDRE DEL DIA:
1.- Propostes d'acció del grup en els pròxims pressupostos 2019 

Informació addicional

 

Formulari d'Inscripció en els Grups de Treball de les Juntes de Districte (pdf 31 kb)

Les inscripcions en els Grups de Treball faran efecte a partir del mes següent a la seua presentació en les Juntes Municipals de Districte.
(Exemple: en el cas d'inscriure's el 12 de febrer es podrà acudir al Grup de Treball que es convoque en el mes de març)