S'està cercant, espereu....

2018-04-11 - València

Vés enrere 2018-04-11

Tornar

CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA

Data:
11-04-2018
Hora:
19:00
Òrgan:
CDI02
Caràcter:
O
Observacions:
CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA. MES DE ABRIL

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA DE 23 DE GENER DEL 2018
Aprovat
0002 - INFORME DE LA PRESIDÈNCIA
Quedar assabentat
0003 - RENDICIÓ DE COMPTES D'ACTIVITATS DE L'ANY 2017
Quedar assabentat
0004 - Moció que presenta el vocal del grup polític Ciutadans Sr. Santiago Vea, sobre Compliment de l'ordenança municipal de prostitució en via pública
Aprovada proposta alternativa
0005 - Moció que presenta el vocal del Grup Ciutatadans, Sr. Santiago Vea sobre Dignificació del barri de Velluters, Boatella, El Pilar i el seu entorn per mitjà d'actuacions culturals
Aprovada proposta alternativa
0006 - Moció que presenta el vocal del Grup Ciutadans, Sr. Santiago Vea, sobre Millora de l'asfaltat i pavimentació de les avingudes, carrers i carrils bici del districte de Ciutat Vella
Rebutjat
0007 - PRECS I PREGUNTES DELS VOCALS
A contestar en pròxima sessió
0008 - INTERVENCIONS VEÏNALS
A contestar en pròxima sessió