S'està cercant, espereu....

Ús actual - València

ÚS ACTUAL

 

El Palau de l'Exposició compta amb diversos ambients destinats tant per a actes institucionals com per a l'organització d'activitats empresarials i privades que requerisquen del seu espai per a reunions i esdeveniments. Així mateix, el Palau de l'Exposició pot ser visitat, prèvia cita, sempre que aqueix dia no estiga ocupat per algun esdeveniment específic.

La gestió de les sales es realitza des de la mateixa seu del Palau i depén del Servici de Protocol de l'Ajuntament de València.

Plànol de situació del Palau de la Exposició

SITUACIÓ:

C/ Galicia, núm. 146010 València

Horari d'atenció al públic: de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.

Telèfons:
Palau de l'Exposició  96.398.18.75
Ajuntament    96.352.54.78
Ext. 4228/4230/4231/2828

Correu: pexposicion@valencia.es

 

TASES DE LES SALES 2022

per jornada completa:

PATI 1.807,90€
PATI i SALA I 1.917,48
PATI i SALA III 1.917,48
PATI I SALES II i III 2.300,99
PATI I SALAS I i II 2.300,99
PATI I SALES I, II i III 3.604,87
SALÓ NOBLE I ANTESALA 3.013,17
SALA DE CONFERÈNCIES 1.205,27
SALA I 1.205,27
SALA III 1.205,27

 

Per jornada parcial:

Quan l'acte es desenvolupe en jornada de matí en horari de 9.00 a 14.00- o únicament en el de vesprada en horari de 16.00 a 21.00- s'abonarà el 50% de l'import de la taxa fixada per jornada completa.

Reduccions:

- Els dies destinats a muntatge i desmuntatge de les instal·lacions pròpies de l'esdeveniment s'abonarà únicament el 50% de l'import de la taxa.
- Quan el destí i aprofitament de les instal·lacions siga per a actes realitzats per entitats sense ànim de lucre, s'aplicarà una reducció del 20% a l'import de la taxa, sempre que els dits actes se celebren en dies laborables de dilluns a divendres.

S'exigirà el 10 % de l'import en concepte de reserva, que es descomptarà en la liquidació final, i que serà a fons perdut en cas d'anul·lació de la reserva.

SOL.LICITUD D'ESPAIS:

ELS HORARIS DEL PALAU DE L'EXPOSICIÓ PER A VISITES I ESDEVENIMENTS ESTARÀ SUBJECTE A QUE S'ESTABLEIX EN LA NORMATIVA COVID-19 VIGENT.

Vosté pot sol·licitar una reserva de qualsevol dels espais del Palau reomplint el següent formulari: