Àrea de violència de gènere i masclista - València

Àrees d´intervenció >> Àrea de violència contra les dones

Protecció de dades del padró municipal de dones víctimes de violència de gènere

 

L'any 2003, es va implantar un procediment amb l'Oficina d'Informació i Empadronament, a proposta del Pla per a la Igualtat entre Dones i Hòmens, per a protegir les dades que consten en el Padró Municipal, de les dones que patixen o han patit violència i es troben amenaçades. En l'actualitat es manté una coordinació des de la Secció Dones i Igualtat amb esta Oficina per a anar resolent possibles dificultats així com el nombre de dones que sol·liciten la dita mesura.

Esta protecció de dades pot realitzar-se per les dones víctimes de violència dirigint-se al Centre Municipal de Servicis Socials de zona, així com al Espai Dones i Igualtat (EDI).

Procediment de sol·licitud