Registre d'enquestes i estudis d'opinió - València

Tornar

Valoració de serveis municipals i situació política

Dades fitxa

14. Baròmetre Valoració de serveis municipals i situació política
Valencià
Telefònica. Quotes de sexe, edat (quatre grups) i tipus de llar.