S'està cercant, espereu....

Registre d'enquestes i estudis d'opinió - València

%>
Tornar

Baròmetre Municipal d'Opinió Ciutadana

Dades fitxa

1. Baròmetre municipal d'opinió ciutadana Març 2017
Valencià
Entrevista personal. Quotes de sexe, edat i relació amb l'activitat per districte. Selecció aleatòria dels punts de mostreig.