Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Educació universitària en la UNED en el centre de València

Alumnat graduat

És el que ha completat tots els crèdits docents o assignatures que conformen el pla d'estudis en el qual estava matriculat, sense necessitat de tindre completat el projecte fi de carrera en aquells estudis que el requerisquen.

Alumnat matriculat

Es consideren alumnes matriculats aquelles persones que s'inscriuen en un centre per a rebre un ensenyament es qualsevol nivell.

Centre d'ensenyament universitari

Són els centres encarregats de l'organització dels ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció de títols acadèmics.