Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Estadística del Padró Municipal d'Habitants de València

Sexe

"El sexe es referix al sexe biològic de la persona. Segons l'OMS, el ""sexe"" fa referència a les característiques biològiques i fisiològiques que definixen homes i dones, mentres que el ""gènere"" es referix als rols, conductes, activitats i atributs construïts socialment que una cultura determinada considera apropiats per a homes i dones. D'acord amb esta descripció, l'OMS considera que ""home"" i ""dona"" són categories de sexe, mentres que ""masculÍ"" i ""femenÍ"" són categories de gènere."

Edat

Nombre d'anys sencers transcorreguts des del naixement a la data de referència (1 de gener de l'any de referència).

Lloc de naixement

Es registra el municipi de naixement per als nascuts Espanya i el país de naixement per als nascuts en l'estranger.

Nacionalitat

Vincle jurídic particular entre un individu i el seu Estat, adquirit per mitjà de naixement, naturalització, declaració, opció, matrimoni i altres fórmules acords amb la legislació nacional. En cas de doble nacionalitat, es considera espanyola si alguna d'elles ho és, si no, es considera aquella que el propi empadronat considera més significativa. En cas de no tindre nacionalitat, apareixeran registrats com a apàtrides.

Titulació

Per a la població de 18 i més anys d'edat, es mostra el títol escolar o acadèmic aconseguit segons la classificació simplificada (1 dígit). Esta informació prové de la gestió directa del Padró i de la informació que es rep del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. És utilitzada en la formació del Cens Electoral.

Full padronal

Formulari que ha d'omplir-se per a donar-se d'alta en el Padró Municipal i que arreplega a totes les persones residents en una vivenda. En funció del tipus de vivenda, el full es classificarà com a familiar o col·lectiva. Les vivendes familiars són tota habitació o conjunt d'habitacions i les seues dependències que ocupen un edifici o una part estructuralment separada del mateix i que, per la forma en què han sigut construïdes, reconstruïdes o transformades, estan destinades a ser habitades per una o diverses persones, i no s'utilitzen totalment per a altres fins. Les vivendes col·lectives són vivendes o edificis destinats a ser habitats per un grup de persones que no constituïxen família, sotmeses a una autoritat o règim comú, o unides per objectius o interessos personals comuns.