S'està cercant, espereu....

Estàs en: Anuario Estadistica

Anuario Estadistica - València

%>
Anuari 2022 ACTIVITAT ECONÓMICA
1 - Aprofitament de la superfície agrària. 2021 1 ACTIVITAT AGRÍCOLA 1
2 - Superfície de cultius herbacis de regadiu segons ocupació. 2021 1 ACTIVITAT AGRÍCOLA 2
3 - Superfície de cultius llenyosos. 2021 1 ACTIVITAT AGRÍCOLA 3
4 - Nombre d'explotacions agrícoles i superfície. 2020 1 ACTIVITAT AGRÍCOLA 4
5 - Nombre d'explotacions agrícoles segons superfície total. 2020 1 ACTIVITAT AGRÍCOLA 5
6 - Explotacions agrícoles i superfície agrícola utilitzada segons règim de tinença. 2020 1 ACTIVITAT AGRÍCOLA 6
7 - Explotacions agrícoles i superfície total segons personalitat jurídica. 2020 1 ACTIVITAT AGRÍCOLA 7
8 - Explotacions agrícoles segons edat i sexe dels titulars. 2020 1 ACTIVITAT AGRÍCOLA 8
9 - Explotacions agrícoles segons temps de treball dedicat dels titulars. 2020 1 ACTIVITAT AGRÍCOLA 9
1 - Índex general de cotització. 2021 2 BORSA DE VALÈNCIA 1
2 - Volum de contractació. 2021 2 BORSA DE VALÈNCIA 2
3 - Composició del volum de contractació d'accions. 2021 2 BORSA DE VALÈNCIA 3
4 - Societats amb major volum de contractació a final d'any. 2021 2 BORSA DE VALÈNCIA 4
5 - Societats amb major volum de capitalització a final d'any. 2021 2 BORSA DE VALÈNCIA 5
1 - Fires comercials i altres activitats realitzades. 2021 3 FIRA MOSTRARI 1
2 - Superfície neta i visitants a les fires comercials realitzades. 2021 3 FIRA MOSTRARI 2
3 - Expositors a les fires comercials realitzades. 2021 3 FIRA MOSTRARI 3
1 - Característiques de les empreses del sector industrial segons branca d'activitat. 2019 4 ESTADÍSTICA ESTRUCTURAL D'EMPRESES: SECTOR INDUSTRIAL 1
2 - Característiques de les empreses del sector industrial segons destí econòmic dels béns. 2019 4 ESTADÍSTICA ESTRUCTURAL D'EMPRESES: SECTOR INDUSTRIAL 2
3 - Característiques de les empreses del sector industrial segons naturalesa jurídica de l'empresa. 2019 4 ESTADÍSTICA ESTRUCTURAL D'EMPRESES: SECTOR INDUSTRIAL 3
4 - Característiques de les empreses del sector industrial segons nivell tecnològic. 2019 4 ESTADÍSTICA ESTRUCTURAL D'EMPRESES: SECTOR INDUSTRIAL 4
1 - Activitats econòmiques segons tipus. 2022 5 CENS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 1
2 - Activitats econòmiques industrials per districte. 2022 5 CENS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2
3 - Activitats econòmiques industrials segons sectors. 2022 5 CENS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 3
4 - Activitats econòmiques comercials per districte. 2022 5 CENS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 4
5 - Activitats econòmiques comercials segons sectors. 2022 5 CENS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 5
6 - Activitats econòmiques professionals per districte. 2022 5 CENS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 6
7 - Activitats econòmiques professionals segons sectors. 2022 5 CENS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 7
1 - Oficines bancàries per districtes. 2022 6 XARXA BANCÀRIA 1
2 - Nombre d'oficines de les principals entitats bancàries. 2022 6 XARXA BANCÀRIA 2
1 - Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Resum 2020 7 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 1
2 - Característiques de l'IRPF per trams de la base imposable. 2020 7 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 2
3 - Renda bruta i renda disponible. 2019-2020 7 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 3
4 - Renda bruta i renda disponible per codi postal. 2020 7 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 4
5 - Nombre de declaracions de l'IRPF per codi postal i trams de base imposable. 2020 7 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 5
6 - Renda disponible mitjana per declaració de l'IRPF per codi postal i trams de base imposable. 2020 7 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 6
1 - Empreses actives i locals segons tipus d'empresa i sector d'activitat. 2017-2021 8 DIRECTORI ESTADÍSTIC D'EMPRESES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1
2 - Empreses actives segons tipus d'empresa i secció d'activitat. 2021 8 DIRECTORI ESTADÍSTIC D'EMPRESES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2
3 - Empreses actives segons presència d'assalariats i secció d'activitat. 2021 8 DIRECTORI ESTADÍSTIC D'EMPRESES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 3
4 - Empreses actives segons tipus d'empresa i sector d'activitat per districte. 2021 8 DIRECTORI ESTADÍSTIC D'EMPRESES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 4
5 - Empreses actives segons sector d'activitat i presència d'assalariats per districte. 2021 8 DIRECTORI ESTADÍSTIC D'EMPRESES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 5
6 - Empreses actives segons tipus d'empresa, presència d'assalariats i sector d'activitat per barri. 2021 8 DIRECTORI ESTADÍSTIC D'EMPRESES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 6
1 - Oferta a hotels, hostals, pensions i hostels segons categoria. 2021 9 TURISME 1
2 - Oferta a hotels segons categoria per districte. 2021 9 TURISME 2
3 - Oferta a hostals, pensions i albergs urbans per districte. 2021 9 TURISME 3
4 - Oferta a apartaments segons categoria. 2021 9 TURISME 4
5 - Oferta a apartaments per districte. 2021 9 TURISME 5
6 - Agències de viatge i oficines de turisme. 2021 9 TURISME 6
7 - Restaurants. Oferta segons categories. 2021 9 TURISME 7
8 - Oferta a càmpings segons categoria. 2021 9 TURISME 8
9 - Empreses de turisme actiu. 2021 9 TURISME 9
10 - Oferta hotelera a la ciutat de València segons mes. 2021 9 TURISME 10
11 - Demanda hotelera a la ciutat de València segons mes. 2021 9 TURISME 11
12 - Demanda hotelera a la ciutat de València segons país de residència. 2021 9 TURISME 12
13 - Indicadors de rendibilitat del sector hoteler a la ciutat de València segons mes. 2021 9 TURISME 13
14 - Oferta de apartaments turístics a la ciutat de València segons mes. 2021 9 TURISME 14
15 - Demanda dels apartaments turístics a la ciutat de València segons mes. 2021 9 TURISME 15
16 - Demanda dels apartaments turístics a la ciutat de València segons país de residència. 2021 9 TURISME 16
17 - Usuaris de les oficines d'informació turística per mes. 2021 9 TURISME 17
18 - Usuaris de les oficines d'informació turística per procedència. 2021 9 TURISME 18
1 - Nombre de reunions i assistents segons tipologia. 2021 10 TURISME DE CONGRESSOS 1
2 - Palau de Congressos de València. Activitat segons àmbit de les reunions. 2021 10 TURISME DE CONGRESSOS 2
3 - Palau de Congressos de València. Activitat segons temàtica de les reunions. 2021 10 TURISME DE CONGRESSOS 3
4 - Palau de Congressos de València. Activitat segons tipus de reunió. 2021 10 TURISME DE CONGRESSOS 4
1 - Impost sobre el Valor Afegit. València. 2020 11 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 1
2 - Nombre de declarants del Model Ordinari per trams de la base imposable. 2020 11 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 2
3 - Nombre de declarants del Model Ordinari de Titulars d'Empreses per trams de la base imposable. 2020 11 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 3
4 - Nombre de declarants del Model Ordinari de Professionals per trams de la base imposable. 2020 11 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 4
5 - Nombre de declarants del Model Ordinari d'Arrendadors per trams de la base imposable. 2020 11 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 5
6 - Nombre de declarants del Model Ordinari d'Agricultors per trams de la base imposable. 2020 11 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 6
1 - Evolució mensual de la constitució i extinció de Societats. 2021 12 CONSTITUCIÓ I EXTINCIÓ DE SOCIETATS 1
2 - Constitució i extinció de Societats per districte. 2021 12 CONSTITUCIÓ I EXTINCIÓ DE SOCIETATS 2
3 - Constitució i extinció de Societats segons secció d'activitat (CNAE 2009). 2021 12 CONSTITUCIÓ I EXTINCIÓ DE SOCIETATS 3
4 - Constitució i extinció de Societats segons sectors d'activitat (CNAE 2009) més freqüents. 2021 12 CONSTITUCIÓ I EXTINCIÓ DE SOCIETATS 4
1 - Societats Cooperatives segons àmbit territorial i classe. 2021 13 REGISTRE DE SOCIETATS COOPERATIVES I LABORALS 1
2 - Societats Laborals segons tipus. 2016-2021 13 REGISTRE DE SOCIETATS COOPERATIVES I LABORALS 2
1 - Sol·licituds de patents i marques per via nacional amb municipi de residència del primer sol·licitant València. 2016-2020 14 SOL·LICITUDS DE PATENTS I MARQUES 1
2 - Sol·licituds de patents nacionals presentades o participades per les Universitats Públiques. 2016-2020 14 SOL·LICITUDS DE PATENTS I MARQUES 2
1 - Recaptació a les sales de bingo. 2021 15 SALONS DE JOC 1
2 - Persones visitants i recaptació als casinos. 2021 15 SALONS DE JOC 2
3 - Nombre de màquines recreatives i import recaptat per la taxa fiscal. 2021 15 SALONS DE JOC 3
Publicacions Relacionades - - -
Títol: Cens d'Activitats Econòmiques 2023 Última publicació el: 21-09-2023 2023-09-21
Títol: Dades 2023. Segon Trimestre Última publicació el: 07-07-2023 2023-07-07
Títol: Recull Estadístic de la Ciutat de València 2022 Última publicació el: 30-12-2022 2022-12-30
Títol: Statistics Summary of the City of València (Recull) 2022 Última publicació el: 30-12-2022 2022-12-30
Títol: Anuari Estadístic de la ciutat de València 2022 Última publicació el: 21-12-2022 2022-12-21
Títol: IRPF 2017-2019 Última publicació el: 10-06-2022 2022-06-10
Títol: Metodologia Indicadors ODS Última publicació el: 10-12-2021 2021-12-10
Títol: Estimació del PIB per càpita per a la ciutat de València i els seus districtes Última publicació el: 08-02-2016 2016-02-08
Títol: Actualització de l'aproximació a un indicador de nivell de renda 1981-1991 Última publicació el: 29-04-2005 2005-04-29
Títol: Enquesta de pressuposts familiars 1980-1981 i 1990-1991 de la ciutat de València Última publicació el: 14-11-2001 2001-11-14
Títol: Enquesta sociodemogràfica 1991 de la ciutat de València Última publicació el: 03-12-1999 1999-12-03
Títol: Butlletí d'Estadística Municipal Núm. 47 (1994 4T) Última publicació el: 30-01-1995 1995-01-30
Títol: Anuari Estadístic de L'Horta. Àrea Metropolitana de València. 1990 Última publicació el: 31-03-1991 1991-03-31