Anuario Estadistica - València

Anuari 2021 TRÀNSIT I TRANSPORTS
1 - Vehicles segons tipus. 2020-2021 1 PARC DE VEHICLES 1
2 - Turismes segons potència. 2020-2021 1 PARC DE VEHICLES 2
3 - Turismes segons l'any de matriculació. 2021 1 PARC DE VEHICLES 3
4 - Turismes segons tipus de titular per districte. 2021 1 PARC DE VEHICLES 4
5 - Altes de vehicles al 2020 segons tipus 1 PARC DE VEHICLES 5
6 - Parc de vehicles segons tipus i carburant. 2021 1 PARC DE VEHICLES 6
7 - Baixes de vehicles segons tipus i mes. 2020 1 PARC DE VEHICLES 7
8 - Cens de conductors residents a València segons sexe. 2021 1 PARC DE VEHICLES 8
1 - Vehicles matriculats segons mes de matriculació. 2020 2 MATRICULACIÓ DE VEHICLES 1
2 - Vehicles matriculats segons tipus i procedència. 2020 2 MATRICULACIÓ DE VEHICLES 2
3 - Vehicles matriculats segons tipus i carburant. 2020 2 MATRICULACIÓ DE VEHICLES 3
4 - Turismes i tot terrenys nous matriculats segons marca i model més freqüents. 2020 2 MATRICULACIÓ DE VEHICLES 4
1 - Característiques generals del Port de València. 2020 3 TRÀNSIT DEL PORT DE VALÈNCIA 1
2 - Vaixells segons tipus de navegació. 2020 3 TRÀNSIT DEL PORT DE VALÈNCIA 2
3 - Vaixells segons tonatge. 2020 3 TRÀNSIT DEL PORT DE VALÈNCIA 3
4 - Contenidors de mercaderies (TEU) segons trànsit. 2020 3 TRÀNSIT DEL PORT DE VALÈNCIA 4
5 - Passatge segons port d'origen i destinació. 2020 3 TRÀNSIT DEL PORT DE VALÈNCIA 5
6 - Mercaderies transportades segons càrrega i trànsit. 2020 3 TRÀNSIT DEL PORT DE VALÈNCIA 6
7 - Mercaderies transportades segons país d'origen i destinació. 2020 3 TRÀNSIT DEL PORT DE VALÈNCIA 7
8 - Mercaderies transportades segons tipus. 2020 3 TRÀNSIT DEL PORT DE VALÈNCIA 8
9 - Vehicles embarcats i desembarcats segons tipus. 2020 3 TRÀNSIT DEL PORT DE VALÈNCIA 9
1 - Característiques de l'aeroport de València 4 TRÀNSIT DE L'AEROPORT DE VALÈNCIA 1
2 - Trànsit aeri. Nombre d'aeronaus, passatge, mercaderies i correu per aeroport. 2020 4 TRÀNSIT DE L'AEROPORT DE VALÈNCIA 2
3 - Activitat de l'aeroport de València segons tipus de moviment. 2020 4 TRÀNSIT DE L'AEROPORT DE VALÈNCIA 3
4 - Activitat de l'aeroport de València per mes. Passatge. 2020 4 TRÀNSIT DE L'AEROPORT DE VALÈNCIA 4
5 - Trànsit aeri segons aeroport d'escala. Passatge. 2020 4 TRÀNSIT DE L'AEROPORT DE VALÈNCIA 5
6 - Trànsit aeri segons país d'escala. Passatge. 2020 4 TRÀNSIT DE L'AEROPORT DE VALÈNCIA 6
7 - Trànsit aeri segons companyia. Passatge. 2020 4 TRÀNSIT DE L'AEROPORT DE VALÈNCIA 7
8 - Activitat de l'aeroport de València per mes. Aeronaus. 2020 4 TRÀNSIT DE L'AEROPORT DE VALÈNCIA 8
9 - Activitat de l'aeroport de València per mes. Mercaderies (kg). 2020 4 TRÀNSIT DE L'AEROPORT DE VALÈNCIA 9
1 - Metrovalencia. Longitud, estacions i nombre de trens diaris per línia. 2020 5 TRANSPORT FERROVIARI 1
2 - Metrovalencia. Persones usuàries per mesos i línia. 2020 5 TRANSPORT FERROVIARI 2
3 - Metrovalencia. Persones usuàries segons estació d'origen. 2020 5 TRANSPORT FERROVIARI 3
4 - Transport ferroviari de passatgers RENFE. Dades bàsiques de les estacions de la ciutat de València. 2020 5 TRANSPORT FERROVIARI 4
5 - Alta Velocitat - Llarga Distància RENFE. Persones amb origen o destinació la ciutat de València segons mes. 2020 5 TRANSPORT FERROVIARI 5
6 - Mitja Distància RENFE. Persones amb origen o destinació la ciutat de València segons estació i mes. 2020 5 TRANSPORT FERROVIARI 6
7 - Rodalia RENFE. Persones amb origen o destinació la ciutat de València per mes. 2020 5 TRANSPORT FERROVIARI 7
8 - Rodalia RENFE. Persones amb origen o destinació la ciutat de València per línia i estació. 2020 5 TRANSPORT FERROVIARI 8
9 - Transport ferroviari de mercaderies RENFE. Mercaderies amb origen i destinació la ciutat de València. 2020 5 TRANSPORT FERROVIARI 9
1 - EMT. Dades generals. 2020 6 TRANSPORT URBÀ DE SUPERFÍCIE 1
2 - EMT. Tarifes i persones transportades segons títol. 2020 6 TRANSPORT URBÀ DE SUPERFÍCIE 2
3 - EMT. Persones transportades segons títol de transport i mes. 2020 6 TRANSPORT URBÀ DE SUPERFÍCIE 3
4 - EMT. Línies. Dades generals. 2020 6 TRANSPORT URBÀ DE SUPERFÍCIE 4
5 - EMT. Línies i parades per districte. 2021 6 TRANSPORT URBÀ DE SUPERFÍCIE 5
6 - EMT. Línies segons recorregut per districte. 2021 6 TRANSPORT URBÀ DE SUPERFÍCIE 6
7 - MetroBus. Dades generals per línies. 2020 6 TRANSPORT URBÀ DE SUPERFÍCIE 7
1 - Accidents de circulació i víctimes. 2020 7 ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ 1
2 - Víctimes segons edat i sexe. 2020 7 ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ 2
3 - Vehicles i víctimes implicades en accidents. 2020 7 ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ 3
4 - Accidents de circulació i víctimes per mesos. 2020 7 ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ 4
5 - Accidents de circulació i víctimes segons hora del dia. 2020 7 ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ 5
6 - Víctimes segons condició. 2020 7 ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ 6
7 - Accidents i víctimes segons dia de la setmana. 2020 7 ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ 7
8 - Accidents de circulació per districte. 2020 7 ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ 8
1 - Parades i nombre de taxis assignats per districte. 2021 8 SERVICI DE TAXI 1
2 - Nombre de llicències de taxi visades de l'àrea de prestació de València. 2011-2020 8 SERVICI DE TAXI 2
1 - Infraestructura per al control del trànsit urbà. 2020 9 TRÀNSIT URBÀ DE VEHICLES 1
2 - Accessos a la ciutat de València. Intensitat mitjana diària segons mes. 2020 9 TRÀNSIT URBÀ DE VEHICLES 2
3 - Accessos a la ciutat de València. Intensitat mitjana diària segons dia de la setmana. 2020 9 TRÀNSIT URBÀ DE VEHICLES 3
4 - Trams amb major intensitat de la xarxa viària. Intensitat mitjana diària segons mes. 2020 9 TRÀNSIT URBÀ DE VEHICLES 4
5 - Trams amb major intensitat de la xarxa viària. Intensitat mitjana diària segons dia de la setmana. 2020 9 TRÀNSIT URBÀ DE VEHICLES 5
1 - Longitud del Carril Bici. 2020 10 TRANSPORT AMB BICICLETA I TRAMS PEATONALS 1
2 - Carrils bici amb major intensitat. Intensitat mitjana diària segons mes. 2020 10 TRANSPORT AMB BICICLETA I TRAMS PEATONALS 2
3 - Carrils bici amb major intensitat. Intensitat mitjana diària segons dia de la setmana. 2020 10 TRANSPORT AMB BICICLETA I TRAMS PEATONALS 3
4 - Nombre total d'estacions de bicicleta i ancoratges per districte. 2020 10 TRANSPORT AMB BICICLETA I TRAMS PEATONALS 4
5 - Nombre d'abonaments a Valenbisi de llarga i curta duració per mes i nombre de bicis. 2020 10 TRANSPORT AMB BICICLETA I TRAMS PEATONALS 5
6 - Ús de bicicletes públiques segons mes. 2020 10 TRANSPORT AMB BICICLETA I TRAMS PEATONALS 6
7 - Trams peatonals. 2020 10 TRANSPORT AMB BICICLETA I TRAMS PEATONALS 7
1 - Aparcaments Públics de concessió municipal al subsòl públic. 2020 11 APARCAMENTS PÚBLICS 1
2 - Aparcaments controlats a la via pública. 2020 11 APARCAMENTS PÚBLICS 2
3 - Places d'estacionament en les zones ORA de vehicles no motocicletes per districte. 2020 11 APARCAMENTS PÚBLICS 3
4 - Places d'estacionament lliure per districte. 2020 11 APARCAMENTS PÚBLICS 4
5 - Places d'estacionament diversitat funcional per districte. 2020 11 APARCAMENTS PÚBLICS 5
Publicacions Relacionades - - -
Títol: Dades 2022. Primer Trimestre Última publicació el: 04-04-2022 2022-04-04
Títol: Recull Estadístic de la Ciutat de València 2021 Última publicació el: 30-12-2021 2021-12-30
Títol: Statistics Summary of the City of València (Recull) 2021 Última publicació el: 30-12-2021 2021-12-30
Títol: Metodologia Indicadors ODS Última publicació el: 10-12-2021 2021-12-10
Títol: Anuari Estadístic de la ciutat de València 2021 Última publicació el: 03-12-2021 2021-12-03
Títol: Cens de Vehicles de la ciutat de València 2021 Última publicació el: 04-10-2021 2021-10-04
Títol: Vehicles i permisos de conduir 2020. Municipis de l'àrea metropolitana de València Última publicació el: 18-05-2021 2021-05-18
Títol: Cens de població 2011. Àrea Metropolitana de València Última publicació el: 15-09-2014 2014-09-15
Títol: Butlletí d'Estadística Municipal Núm. 47 (1994 4T) Última publicació el: 30-01-1995 1995-01-30
Títol: Anuari Estadístic de L'Horta. Àrea Metropolitana de València. 1990 Última publicació el: 31-03-1991 1991-03-31
Títol: Mobilitat urbana a la ciutat de València 1981 Última publicació el: 26-02-1984 1984-02-26