Anuario Estadistica - València

Anuari 2020 JUSTÍCIA
1 - Resum de l'activitat als Òrgans Judicials ubicats a la ciutat de València. 2019 1 JUSTÍCIA 1
2 - Jutjats de Primera Instància. 2019 1 JUSTÍCIA 2
3 - Jutjats de Família. 2019 1 JUSTÍCIA 3
4 - Jutjats d'Instrucció. 2019 1 JUSTÍCIA 4
5 - Jutjats de la Justícia Penal. 2019 1 JUSTÍCIA 5
6 - Jutjats de la Justícia Contenciosa Administrativa. 2019 1 JUSTÍCIA 6
7 - Jutjats de la Justícia Social. 2019 1 JUSTÍCIA 7
8 - Jutjats de Vigilància Penitenciària. 2019 1 JUSTÍCIA 8
9 - Denúncies, ordres de protecció i persones enjudiciades als Jutjats de Violència Domèstica. 2019 1 JUSTÍCIA 9
10 - Jutjats de Violència sobre la Dona. 2019 1 JUSTÍCIA 10
11 - Plantilla orgànica segons càrrec i òrgan. 2019 1 JUSTÍCIA 11
1 - Infraccions Penals registrades. 2018-2019 2 SEGURETAT CIUTADANA 1
2 - Infraccions Penals registrades a València per trimestre. 2019 2 SEGURETAT CIUTADANA 2
1 - Denúncies per Violència de Gènere segons origen de la denúncia. València. 2018-2019 3 VIOLÈNCIA DE GÈNERE 1
2 - Ordres de protecció per Violència de Gènere segons instància de la petició. València. 2018-2019 3 VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2
Publicacions Relacionades - - -
Títol: Recull Estadístic de la Ciutat de València 2021 Última publicació el: 30-12-2021 2021-12-30
Títol: Statistics Summary of the City of València (Recull) 2021 Última publicació el: 30-12-2021 2021-12-30
Títol: Metodologia Indicadors ODS Última publicació el: 10-12-2021 2021-12-10
Títol: Anuari Estadístic de la ciutat de València 2021 Última publicació el: 03-12-2021 2021-12-03
Títol: Les dones a la Ciutat de València 2019 Última publicació el: 25-11-2019 2019-11-25