Dades Oberts - València

Falles Monuments fallers

Ubicació de monuments fallers. * Id: Identificador únic de la falla * Nombre: Nom de la falla. * Seccion: secció de la falla. * Fallera: Nom de la fallera major. * Presidente: Nom del president de la falla. * Artista: Artista faller. * Lema: Lema de la Falla. * Esbós: Enllaç a l’esbós del monument faller * GRPRO à Grup de protecció del Servici de Bombers * GRINS à Grup d’Inspecció del Servici de Bombers * PROTECCIÓ à Indicador si requerix protecció o no del Servici de Bombers * ORDE à Orde de visita del Servici de Bombers * HORA à Hora estimada de visita del Servici de Bombers. * distintivo : Distintivo de la falla * anyo_fundacion: Año de fundación de la falla * seccion_i: Sección de la falla infantil * fallera_i: Fallera mayor de la falla infantil * presidente_i : Presidente infantil * artista_i: Artista de la falla infantil * lema_i: Lema de la falla infantil * distintivo_i Distintivo de la falla infantil * anyo_fundacion_i: Año de fundación de la falla infantil * boceto_i: Boceto de la falla infantil * sector: Sector de la falla.

Sector: Cultura y Ocio Turismo

Condicions d'ús: Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Publicador: Ayuntamiento de Valencia

Data de creaci�ó: 27/10/2014 09:55:30

Data d'última actualització: 01/03/2017

DISTRIBUCIONS