Centre d’atenció a la immigració - València

Centre d'atenció a la immigració

El CAI és un recurs focalitzat en la matèria d'immigració que forma part i complementa la xarxa primària bàsica de Serveis Socials d'àmbit municipal oferint, entre altres serveis, informació i assessorament jurídic a entitats, particulars, altres administracions públiques o tècnics municipals, així com formació a col·lectius i associacions i elaboració dels informes d'arrelament.

El CAI és l'agència PANGEA de la ciutat de València i, com a centre dependent de l'Ajuntament de València, destina els seus serveis a la població immigrant del municipi.
 

CAI - Informes d'arrelament social

Elaboració de l'Informe sobre inserció social de persones estrangeres per a la tramitació d'Autorització de Residència Temporal Circumstàncies Excepcionals per Arrelament Social.

Enllaç del procediment en la seu:
https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/BS.IM.10?lang=2