S'està cercant, espereu....

2020-12-23 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2020-12-23

Tornar

Plens:

Data:
23-12-2020
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 23 DICIEMBRE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió plenària ordinària de desembre de 2020.
Expediente: E-00401-2020-000093-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 19 de novembre de 2020.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0003 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de novembre i el 15 de desembre de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 13, 20 i 27 de novembre de 2020, i de 4 i 11 de desembre de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0005 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Pla Normatiu Municipal de l'Ajuntament de València per a l'any 2021.
Expediente: E-00401-2020-000070-00 - Aprovat
0006 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment el Reglament orgànic i funcional de l'Assessoria Jurídica Municipal de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00501-2020-000160-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte dels informes anuals d'Intervenció General de les actuacions de control en matèria d'ingressos, de control financer permanent en matèria de despeses i auditories, de l'exercici 2019 (Pla Anual de Control Financer 2020).
Expediente: E-00407-2019-000024-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte del Pla Anual de Control Financer per a l'exercici 2021, així com de l'actualització del Model de Control Intern de la Intervenció General.
Expediente: E-00407-2020-000015-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 7a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2020.
Expediente: E-05501-2020-000037-00 - Aprovat amb esmenes
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar amb caràcter definitiu el Pressupost General Municipal, les Bases d'Execució del Pressupost, els seus Annexos i la Plantilla de Personal per al 2021.
Expediente: E-05501-2020-000036-00 - Aprovat
0011 - HACIENDA, COORDINACIÓN JURÍDICA, INSPECCIÓN GENERAL, DESARROLLO INNOVADOR DE LOS SECTORES ECONÓMICOS Y EMPLEO. Proposa aprovar provisionalment la imposició de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2020-000012-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa autoritzar a l'EMT per a realitzar operacions de leasing.
Expediente: E-05201-2020-000026-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar les tarifes de l'EMT, SAU, per al 2021.
Expediente: E-01801-2020-004826-00 - Aprovat
0014 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar un canvi de representant del Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
0015 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar les propostes de la Comissió Permanent del Consell Alimentari Municipal relatives a l'Impuls Municipal a la Creació de Nous Mercats de Venda No Sedentària de Tipologia Agroalimentària i impuls del Consell de l'Horta de València i el Pla de Desenvolupament Agrari.
Expediente: E-02310-2018-000176-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0016 - Moció subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, portaveu i regidor del Grup Ciutadans respectivament, sobre les causes, desenvolupament i conseqüències de l'incendi produït en les cotxeres de l'EMT de Sant Isidre el 5 de desembre de 2020, el reconeixement a les persones intervinents en les labors d'extinció i les accions correctives i preventives posteriors al sinistre.
Expediente: O-89CIU-2020-000366-00 - Aprovada proposta alternativa
0017 - Moció subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre el Fons de Reconstrucció Social i Econòmica per a Entitats Locals.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Aprovat
0018 - Moció subscrita pel Sr. Giner, el Sr. Pardo i el Sr. Copoví, portaveu i regidors del Grup Ciutadans respectivament, perquè els pensionistes veneçolans residents a la Ciutat de València recuperen amb efectes retroactius, el dret a la percepció de les seues pensions de seguretat social.
Expediente: O-89CIU-2020-000379-00 - Retirat
0019 - Moció subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor del Grup Ciutadans respectivament, sobre promoció, visibilització i impuls de l'assistent personal.
Expediente: O-89CIU-2020-000380-00 - Aprovat amb esmenes
0020 - Moció subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre el Sector Públic Local.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Rebutjat
0021 - Moció subscrita pel Sr. Galiana, la Sra. Gómez i la Sra. Lozano, portaveus dels Grups Compromís i Socialista, i regidora-delegada de Servicis Socials i de Vivenda respectivament, 'Per salut pública i responsabilitat política: acabem amb els desnonaments en plena pandèmia'.
Expediente: E-C1905-2020-000007-00 - Retirat
0022 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre modificació de l'Ordenança de mobilitat.
Expediente: O-89VOX-2020-000060-00 - Rebutjat
0023 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre Mercavalència.
Expediente: O-89VOX-2020-000060-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre subvenció a la Societat el Micalet.
Expediente: O-89VOX-2020-000060-00 - Rebutjat
0025 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Climent, portaveu i regidora del Grup Popular respectivament, sobre instal·lació de fibra òptica en la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita pel Sr. Galiana, la Sra. Gómez i la Sra. Ibáñez, portaveus dels Grups Compromís i Socialista, i regidora-delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració respectivament, sobre el Dia Internacional dels Drets Humans i el Dia Internacional de les Persones Migrants.
Expediente: O-C1913-2019-000040-00 - Aprovat amb esmenes
INTERPEL·LACIONS
0027 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor del Grup Popular respectivament, sobre l'EMT.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0028 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Montáñez, regidor del Grup Vox, sobre contractes menors.
Expediente: O-89VOX-2020-000060-00 - Contestada
0029 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor del Grup Ciutadans respectivament, sobre el conveni amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs.
Expediente: O-89CIU-2020-000370-00 - Contestada
PREGUNTES
0030 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, regidora del Grup Popular, sobre accions de promoció de l'Any Jubilar del Sant Calze.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre banys públics en el Jardí del Túria.
Expediente: O-89CIU-2020-000371-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre publicitat de la programació de poda de l'arbratge de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000371-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre qualitat de l'aigua i nivells del llac de l'Albufera després dels episodis de tempestes de la primera setmana de novembre.
Expediente: O-89CIU-2020-000371-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els fons europeus Next Generation.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre eficiència energètica.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre deute de La Marina.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les reformes en l'edifici de Junta Central Fallera.
Expediente: O-89CIU-2020-000373-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la seguretat en les regidories de Cultura Festiva, Acció Cultural i Patrimoni i Recursos Culturals, i els organismes autònoms que d'elles depenen.
Expediente: O-89CIU-2020-000373-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a les indústries culturals i les ajudes Impulsart.
Expediente: O-89CIU-2020-000373-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'estat del Molí dels Frares.
Expediente: O-89CIU-2020-000373-00 - Contestada
0041 - "Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el Pressupost 2021 per al Servici ""Pobles de València"".
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre pobles i pedanies.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre adequació i reducció de la bretxa digital i de l'absentisme escolar.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, sobre reparació de danys a les platges de València.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la constitució d'una Comissió Interadministrativa per a l'organització dels Premis Goya.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre projectes educatius desenvolupats per l'EMT.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre prevenció d'incendis en la Devesa.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el centre de baixa exigència per a promoure la integració de les persones sense llar.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els menjadors dels centres ocupacionals.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre valoració de dependència i llistes d'espera.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Pla estratègic personal de Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre donacions rebudes per l'Ajuntament de València per a combatre i pal·liar la crisi de la COVID.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre bilingüisme i ús administratiu/institucional de llengües oficials a l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre queixes dels treballadors de neteja de col·legis públics per l'incompliment del plec de condicions.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre caiguda d'un raig en el parallamps de la casa consistorial en la tempesta del divendres 27 de novembre.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre estudi i redacció d'un projecte bàsic de reforma, disseny i decoració a través del Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre Pressupost executat del capítol II i capítol VI del Servici de Vivenda.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre reclamacions de millora en la neteja i sol·licituds d'intervenció en obres d'inversió en col·legis públics de la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el Pla estatal de Regeneració Urbana i Rural (ARRUR) 2018-2021.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre recursos municipals per a les víctimes de la violència de gènere.
Expediente: O-89CIU-2020-000369-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre construcció d'equipaments fotovoltaics en els cementeris.
Expediente: O-89CIU-2020-000369-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre construcció de piscina en el poliesportiu de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2020-000369-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre estat de les boques d'incendis gestionades pel Servici de Cicle Integral de l'Aigua a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000371-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre selecció de personal en empreses públiques o participades per l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000371-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre liquidació definitiva de l'OAM Fundació Municipal de Cinema.
Expediente: O-89VOX-2020-000060-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre plantilla ocupada de la Policia Local, característiques dels seus llocs, noves incorporacions i adscripcions en els districtes i unitats.
Expediente: O-89VOX-2020-000060-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre cànon d'ocupació i aprofitament de taules i cadires per domini públic marítim terrestre.
Expediente: O-89VOX-2020-000060-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el Concurs de Relat Curt de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: O-89VOX-2020-000060-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'estat d'execució dels projectes finançats amb fons europeus Grow Green.
Expediente: O-89VOX-2020-000060-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89VOX-2020-000060-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre mesures enfront de la Covid-19.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre arribada d'immigrants des de Canàries.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre ocupacions il·legals a la Ciutat.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre servicis funeraris.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el patrimoni arbori de la Ciutat.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Pòsit Agrícola Municipal.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la campanya 'Respectem i cuidem L'Horta en Pobles del Nord de València'.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre apicultura urbana.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre positius per Covid-19 a l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre llicències tramitades en el Servici d'Activitats.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre els migrants de l'Aquarius.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre desenvolupament de l'activitat dels fotògrafs professionals autònoms en l'interior d'edificis municipals.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Centre d'Atenció a Emergències Socials.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les activitats que s'han quedat pendents de realitzar pel Servici d'Addiccions.
Expediente: O-89CIU-2020-000370-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les inspeccions higiènic sanitàries de locals públics i habitatges.
Expediente: O-89CIU-2020-000370-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les desinfeccions, desinsectacions i desratitzacions realitzades en edificis municipals.
Expediente: O-89CIU-2020-000370-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el Consell Municipal de Persones amb Discapacitat.
Expediente: O-89CIU-2020-000370-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la borrasca Dora.
Expediente: O-89VOX-2020-000060-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els desfibril·ladors del Cos de la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2020-000372-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la ràtio de Bombers i Policia Local a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000372-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'actuació del Cos de Bombers en l'incendi de les cotxeres de Sant Isidre.
Expediente: O-89CIU-2020-000372-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'actuació de la Policia Local en l'incendi de les cotxeres de Sant Isidre.
Expediente: O-89CIU-2020-000372-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els vehicles retirats en la via pública.
Expediente: O-89CIU-2020-000372-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la gestió en les cotxeres d'EMT dels autobusos dièsel i de gas.
Expediente: O-89CIU-2020-000372-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la nova cotxera d'EMT de Safranar i l'estat de les llicències preceptives.
Expediente: O-89CIU-2020-000372-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte d'autobusos llançadora.
Expediente: O-89CIU-2020-000372-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la revisió dels plans d'autoprotecció i d'emergències, certificats d'inspeccions periòdiques i els mecanismes de protecció contra incendis en les instal·lacions de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2020-000372-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el personal de la sala Cise.
Expediente: O-89CIU-2020-000372-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la posada en marxa de la tira de comptar.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre hidrants de la Ciutat.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la festa de nit de Cap d'Any de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'incendi produït en les dependències de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre compliment d'acords de les mocions de la Comissió de Benestar i Drets Socials, Cultura, Educació i Esports.
Expediente: O-89CIU-2020-000373-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre balanç de la gestió dels residus orgànics en contenidors marrons.
Expediente: O-89CIU-2020-000369-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre immigrants.
Expediente: O-89VOX-2020-000060-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre el futur pàrquing de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89VOX-2020-000060-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre el carril bici.
Expediente: O-89VOX-2020-000060-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre l'hospital d'emergències ubicat al costat de La Fe.
Expediente: O-89VOX-2020-000060-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre el Centre d'Atenció a Immigrants.
Expediente: O-89VOX-2020-000060-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'incendi ocurregut en les cotxeres de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0111 - "Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el programa municipal ""Reviure"".
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el funcionament sense llicència municipal del Teatre i cafeteria de la Societat Coral El Micalet.
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les terrasses dels negocis d'hostaleria.
Expediente: O-89CIU-2020-000376-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre sancions interposades a comerços, restaurants i hostaleria.
Expediente: O-89CIU-2020-000376-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els desperfectes ocasionats per la caiguda del llamp.
Expediente: O-89CIU-2020-000376-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el padró.
Expediente: O-89CIU-2020-000376-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre dotació del Pla d'Ocupació Municipal per als pròxims anys.
Expediente: O-89CIU-2020-000376-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre retaules declarats Béns de Rellevància Local.
Expediente: O-89CIU-2020-000373-00 - Contestada
0119 - "Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la campanya ""rasca i gana"".
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre obres en el camí del canal (parcel·la educatiu-cultural, sector Moreres II).
Expediente: O-89POP-2020-000131-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0121 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre informe de l'impacte de la pandèmia en la joventut.
Contestada
0122 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre ocupació d'un local situat al carrer de Pintor Sorolla, núm. 18.
A contestar en pròxima sessió
0123 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el PAI de Benimaclet.
A contestar en pròxima sessió
MOCIÓ URGENT
0124 - Moció urgent subscrita per l'equip de govern, sobre la V-30.
Aprovat
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0125 - Declaració institucional de suport als pensionistes veneçolans residents a la ciutat de València perquè recuperen, amb efecte retroactiu, el dret a la percepció de les seues pensions de la Seguretat Social.
Aprovat
0126 - Declaració institucional sobre el Dia del Voluntariat.
Aprovat
0127 - Declaració institucional sobre reconeixement de la pràctica del betlenisme com a Bé d'Interés Cultural Immaterial de la Comunitat Valenciana.
Aprovat