S'està cercant, espereu....

2018-01-25 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2018-01-25

Tornar

Plens:

Data:
25-01-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 25 ENERO 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 21 de desembre de 2017.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2017 i el 15 de gener de 2018, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 15, 22 i 29 de desembre de 2017, i de 5 i 12 de gener de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment el Reglament orgànic del Ple.
Expediente: E-00401-2017-000036-00 - Aprovat amb esmenes
0005 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa modificar el règim de sessions del Ple per al mes de març de 2018.
Expediente: E-00401-2018-000007-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de la Resolució de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del PGOU Aparcaments privats en el subsòl de terrenys de domini públic.
Expediente: E-03001-2015-000159-00 - Quedar assabentat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa encarregar l'elaboració de les directrius generals relatives als projectes d'urbanització dels PAI.
Expediente: E-03003-2018-000003-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa desestimar el recurs de reposició presentat per URBEM, SA, contra l'acord de resolució i pèrdua de la condició d'agent urbanitzador del PAI del Sector SUP T-4 Benimaclet.
Expediente: E-03003-2017-000006-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe corresponent al 4t trimestre de 2017 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2018-000001-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creats amb crèdit zero durant el 4t trimestre de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000036-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'EMT per a la concertació de dos operacions de lísing.
Expediente: E-05201-2018-000004-00 - Aprovat
0012 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa no admetre a tràmit la sol·licitud de revisió d'ofici de la licitació de la concessió de l'Hípica de València.
Expediente: E-01903-2005-000131-00 - Aprovat
0013 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar l'adhesió al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana (2016-2020).
Expediente: E-02401-2017-003225-00 - Aprovat
0014 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa determinar la forma de gestió com a gestió directa i aprovar el canvi de denominació de l'Auditori- LN3 (Auditori la Mutant).
Expediente: E-01905-2018-000006-00 - Aprovat
0015 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa l'adhesió al Pacte Estatal per la Sobirania Alimentària, l'Educació Ambiental y la Sostenibilitat del Territori.
Expediente: E-C1504-2018-000001-00 - Retirat
MOCIONS
0016 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'equiparació salarial per als policies de l'Estat espanyol.
Expediente: O-89CIU-2018-000013-00 - Aprovat amb esmenes
0017 - Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la mobilitat en el centre de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2018-000009-00 - Rebutjat
0018 - Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre ajudes als agricultors i ramaders.
Expediente: O-89POP-2018-000009-00 - Aprovada proposta alternativa
0019 - Moció subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la presó permanent revisable.
Expediente: O-89POP-2018-000009-00 - Rebutjat
0020 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la mobilitat en la ciutat de València com a qüestió d'estat municipal i la posada en marxa de solucions d'emergència per a acabar amb el caos existent i la seua prevenció futura.
Expediente: O-89CIU-2018-000016-00 - Rebutjat
0021 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la declaració de BIC i Festa d'Interés Turístic Autonòmic de la festivitat de la patrona de València, la Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: O-89CIU-2018-000015-00 - Aprovat amb esmenes
0022 - Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la redacció d'un nou plec de la contracta de Jardineria.
Expediente: O-89POP-2018-000009-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0023 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Pla d'ocupació per a dones víctimes de violència de gènere (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Pla d'ocupació per a jóvens desocupats (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Programa de recol·locació (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Pla d'ocupació per a persones amb discapacitat (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Pla d'ocupació per a persones immigrants refugiades i sol·licitants d'asil internacional (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Projecte de foment de l'ocupació LAMBDA (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Programa Eurodissea (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'opinió de la Regidoria d'Ocupació de les respostes de la Regidoria de Servicis Socials.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'informe de la situació de l'educació del Consell Escolar Municipal.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el gimnàs del Col·legi Sant Àngel de la Guarda.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Observatoris-Estudis 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Projectes d'emprenedoria social – Iniciatives locals d'ocupació (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Ocupació en activitats econòmiques d'impacte social (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Ocupació de qualitat en sectors econòmics (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Barris per l'ocupació (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa PIE discapacitat severa (Servef) (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Implantació de plans d'igualtat en l'ocupació (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Viver d'empreses Germans Maristes (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Projecte Reactiva (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Activitat clau 1: Erasmus Plus – València Ocupa III (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Projecte de foment d'ocupació de dones d'ètnia gitana (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Itineraris d'orientació laboral per a PLD (Servef) (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Itineraris personalitzats d'inserció per a col·lectius en risc o situació d'exclusió social (Servef) (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Club Idiomes Guiriguai. Grups Conversa (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Ajudes a projectes d'innovació social (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa València ja (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Carreter (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Cuina (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Consums energètics i economia domèstica (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Competències clau i informàtica (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Taller de mecànica de bicicletes (2017).
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'opinió de la Regidoria d'Ocupació de les respostes de la Regidoria de Joventut.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'opinió de la Regidoria d'Ocupació sobre les respostes de la Regidoria d'Innovació.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa T'avalem. Atenció a la ciutadania 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de pràctiques formatives per a jóvens, modalitat estudiant, La dipu et beca 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Jornada de finançament per a l'emprenedoria 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Seminari Pla d'empresa 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Càpsules per a emprendre 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa València Inserix 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Agència d'Ocupació – Servei de prospecció d'ofertes 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Costura bàsica 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Mantenidor-rehabilitador d'habitatges 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Ofici de paleta 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Reciclatge i transformació de peces de roba 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Manteniment bàsic i ús responsable de l'habitatge propi 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Neteja i organització domèstica 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic de Vivenda per a la Ciutat de València 2017-2021, basat en la Llei de funció social de la vivenda de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la gestió i compliment de les competències específiques en matèria d'habitatge que atorga la LRBRL als municipis.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el servei gratuït d'assessorament, mediació i intermediació de la Regidoria d'Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el servei d'habitatge de lloguer social.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el servei d'ajuda al lloguer.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el registre de demandants de lloguer social.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el servei gratuït d'assessorament, mediació i intermediació.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic d'Habitatge per a la Ciutat de València 2017-2021.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les accions dutes a terme des de la Regidoria d'Habitatge en matèria de desnonaments a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les de mesures d'emergència social en matèria d'habitatge.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'accés a l'habitatge de lloguer social.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grupo Ciutadans, sobre la instal·lació d'un tendal al Col·legi Sant Àngel de la Guarda.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grupo Ciutadans, sobre la sol·licitud de modificació de la vorera al costat del Col·legi Sant Àngel de la Guarda.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grupo Ciutadans, sobre els col·legis amb amiant sense tràmits per a la seua retirada per part de la Conselleria d'Educació.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els tràmits de la Conselleria d'Educació als col·legis amb amiant.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la biblioteca de la Malva-rosa.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre diversos programes del Pla d'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Formació professional per a l'ocupació 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Socorrisme en instal·lacions aquàtiques.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Operacions bàsiques de restaurant bar.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Control fitosanitari II.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Control fitosanitari I.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Cuina.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Activitats administratives en la relació amb el client.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Inglés avançat per a joves.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa València Activa Express.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa formatiu per a la inserció laboral de persones amb formació qualificada.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Llançadora d'ocupació i emprenedoria solidària 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Taller d'ocupació T'atenem.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Taller d'ocupació Conservació del patrimoni natural i cultural.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Taller d'ocupació Atenció a la ciutadania.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Taller d'ocupació Dinamitzant la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa T'Avalem. Dinamitzant la ciutat 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa T'Avalem. Esport i salut 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el procés participatiu amb les associacions del barri i els veïns i les veïnes del parc Manuel Granero.
Expediente: O-89CIU-2018-000007-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la licitació nova de la gestió del nucli zoològic de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2018-000007-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el Mapa de sorroll de la ciutat nou.
Expediente: O-89CIU-2018-000007-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el col·lector nord.
Expediente: O-89CIU-2018-000007-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Xec Univex.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les actuacions del Pla Edificant en la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la reparació del sostre del CEIP Sant Josep de Calasanç.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els projectes de la Regidoria de Joventut per a promoure la creació i la investigació jove.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els centres educatius amb jornada contínua.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el pressupost per al Xec Escolar 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'execució del Pla Jove de la Ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els projectes de la Regidoria de Joventut relatius a l'Ocupació Jove.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les cuestions relatives al personal de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el joc educatiu infantil Triops de cua llarga.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'aportació de cabal a l'Albufera des de Tous.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la prohibició de la navegació al voltant de la Mata del Fang, a l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del col·lector nord de tovalletes higièniques.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte de viver ecològic de llobarros a l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la renovació de l'itinerari del Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les aportacions municipals a projecte de Llei de l'horta en, tramitació a les Corts Valencianes.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les noves tecnologies en neteja.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte del camp a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la prova pilot del sistema de depòsit, devolució i retorn d'envasos (SDDR).
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els tallers infantils al Nadal.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la pintura verda en els contenidors RSU.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de matèria orgànica.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0131 - Pregunta subsrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'eficiència energètica en els edificis municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grupo Popular, sobre els nous contenidors de matèria orgànica.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de l'antic hospital al carrer de Guillem de Castro.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la manca de neteja al carrer del Pollastre.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els embossos de trànsit del diumenge 7 de gener de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'adquisició de jupetins de protecció antibales per a la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el model de participació aprovat al Ple de l'Ajuntament de desembre de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les dates en què es van demanar els jupetins de la Policia Local al proveïdor.
Expediente: O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el funcionament dels panells de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les dates d'entrega dels jupetins de la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciudadanos, sobre les càmeres per a l'accés de cotxes a les zones residencials de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la multa imposada per la Generalitat Valenciana a l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de jupetins entregats a la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, del Grup Ciutadans, sobre el balanç quantitatiu de llicències d'activitat i obra de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els jupetins adaptats a la fisonomia femenina.
Expediente: O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la presentació dels projectes de la plaça de Ciutat de Bruges.
Expediente: O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'acord entre administracions per a implantar un taller provisional per a abastir la T2.
Expediente: O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la venda ambulant en el mercat extraordinari de Benimaclet el dia 30 de desembre.
Expediente: O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre BIC i BRL de propietat municipal.
Expediente: O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita, per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'efectius policials en el mercat extraordinari de Benimaclet el dia 30 de desembre.
Expediente: O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat del centre de salut al carrer de Xile.
Expediente: O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la venda ambulant en el mercat extraordinari de Benicalap el dia 30 de desembre.
Expediente: O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el servici d'activitats i llicències urbanístiques.
Expediente: O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la llicència d'activitat de Primark en el passatge del Doctor Serra.
Expediente: O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la presència d'agents en el mercat extraordinari de Benicalap el dia 30 de desembre.
Expediente: O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el programa Reactivem.
Expediente: O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la venda ambulant en el mercat extraordinari de Castella el dia 31 de desembre.
Expediente: O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reunió de 14 associacions amb l'alcalde Sr. Ribó.
Expediente: O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'efectius policials en el mercat extraordinari de Castella el dia 31 de desembre.
Expediente: O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions de la Policia Local en els locals ocupats il·legalment.
Expediente: O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la reubicació de les persones que estan sent desallotjades de locals ocupats il·legalment.
Expediente: O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els robatoris i actes vandàlics al Parc de l'Oest.
Expediente: O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'inici d'obres al Parc de l'Oest.
Expediente: O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el PRI Àmbit A.4-2 Quarter d'Enginyers.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la vivenda social en lloguer.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'edició d'Expojove 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000009-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la situació del Teatre Escalante.
Expediente: O-89CIU-2018-000009-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'abandó i l'ús del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2018-000009-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la festa de la nit de Cap d'Any 2017 a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2018-000009-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de les covetes de l'església de Sant Joan del Mercat.
Expediente: O-89CIU-2018-000009-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre danys en el patrimoni històric valencià.
Expediente: O-89CIU-2018-000009-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre millores en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: O-89CIU-2018-000009-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Centre d'Atenció als Sense Sostre nou.
Expediente: O-89CIU-2018-000009-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els ponents en el Fòrum del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000011-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el canvi de logotip de la Fundació Espotiva Municipal.
Expediente: O-89CIU-2018-000011-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el canvi de pista de pàdel en el poliesportiu de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2018-000011-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'aplicació del conveni de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89CIU-2018-000011-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la reducció dels horaris de les biblioteques.
Expediente: O-89CIU-2018-000011-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la participació de la Banda Municipal en la manifestació del 18 de novembre de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000011-00 - Contestada
0182 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministrament de combustible al quart trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses en telefonia el quart trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis el quart trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats el quart trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses en energia elèctrica el quart trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0187 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament del quart trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la transparència dels contractes de publicitat.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la revisió cadastral de l'IBI.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el repartiment de publicitat entre l'equip de govern en 2018.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el repartiment de publicitat entre l'equip de govern en 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el repartiment de publicitat entre l'equip de govern en 2016.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el repartiment de publicitat entre l'equip de govern en 2015.
Expediente: O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la plantilla de Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els vehicles retirats per la grua municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les llicències de terrasses.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0197 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0198 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre de baixa exigència en carrer de Maria Llácer.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0199 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre per a persones sense sostre nou en la plaça del Pilar.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0200 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la supressió de la subvenció de la Delegació de Servicis Socials a la Creu Roja Espanyola.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0201 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre supressió de la subvenció de la Delegació de Cooperació al Desenvolupament i Migrants a UNRWA CV.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0202 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la subvenció de la Delegació de Servicis Socials a la Societat Coral Micalet.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0203 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els cursos de l'Alqueria de Solache.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0204 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tramitació de la declaració BIC del toc manual de campanes.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0205 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de contaminació acústica.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0206 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya d'adopció d'animals.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0207 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre mortaldat de coloms en el barri de Malilla.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0208 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els enjardinaments de l'avinguda d'Aragó.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0209 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de denúncies per la plaga de rates.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0210 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les actes alçades per soroll en 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0211 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de denúncies per la plaga de mosquits.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0212 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les actes alçades per inspeccions sanitàries en 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0213 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de denúncies per la plaga de panderoles.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0214 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les sancions per maltractament animal.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0215 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre reunions amb entitats animalistes.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0216 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les sentències desfavorables a l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0217 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el sistema SMART EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0218 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la instal·lació de radar en la CV-500.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0219 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la reunió entre l'alcalde i diverses associacions.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0220 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els accidents de trànsit.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0221 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre ampliació de voreres en els carrers del Dr. Andrés Piquer i de Rocafort, de Masarrojos, i desviació pel camí de Camarena.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0222 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les ajudes sol·licitades per a la protecció, conservació o recuperació del patrimoni cultural valencià.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0223 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Conveni amb la Diputació per a rehabilitació del xalet del carrer Aben al-Abbar.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0224 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'inici de les obres de remodelació de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0225 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les ocupacions il·legals amb xaboles d'un solar municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0226 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projecte per a la connexió de la plaça del Pilar amb el carrer de Guillem de Castro.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0227 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la Casa del Rellotger.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0228 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del cobert núm. 2 del port.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0229 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els tallers de FGV per a la línia T2.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0230 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el trasllat de la gasolinera ubicada al costat de l'iInstitut Lluís Vives.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0231 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el trasllat de la gasolinera ubicada al costat del Parterre.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0232 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre trasllat de la gasolinera del carrer de Guillem de Castro.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0233 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les activitats de les juntes municipals de districte.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0234 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre una tala en Cases de Bàrcena.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0235 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions que es concedixen a través de les juntes municipals de districte.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0236 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el model de Participació Ciutadana nou.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0237 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés de participació en la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0238 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de tales en 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0239 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les juntes municipals de districte noves.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0240 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la reunió de l'alcalde amb associacions, col·lectius i entitats veïnals.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0241 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'ús de vehícles oficials en 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0242 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el termini de lliurament de documentació requerida de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0243 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el termini de lliurament de documentació requerida de Mercavalència.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0244 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la prestació del servici del Pla de comunicació en xarxes socials i gestió de la web de la Regidoria de Comerç.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0245 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'accés a la Plataforma Especialitzada de la Gestió Unificada d'Informació de Subvencions (PEGUIS).
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0246 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el recurs de reposició de l'expedient E-00400-2017-25.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0247 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'acord de repartiment de publicitat institucional l'any 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0248 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'arbratge del carrer de Linares.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0249 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions a organitzacions de consumidors per al 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0250 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés de participació ciutadana del jardí de Manuel Granero.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0251 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre cas de legionel·la en l'Hospital Clínic.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0252 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre un cas de delictes d'odi nou en la ciutat de València ocorregut el dia 1 d'octubre en una manifestació de suport al referèndum català.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0253 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la justificació de les subvencions directes del Gabinet d'Alcaldia.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0254 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la felicitació nadalenca de l'Oficina de Normalització Documental i Imatge Corporativa.
Expediente: O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
0254 - PRECS I PREGUNTES
0255 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre dades dels baròmetres.
Contestada
0256 - Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre ajudes a la família de la jove espanyola morta recentment en el Perú.
Quedar assabentat
0257 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre una resolució de l'Agència Estatal de Protecció de Dades.
Contestada
0258 - Prec formulat in voce pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'Agència Estatal de Protecció de Dades.
Quedar assabentat
0259 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ús previst per al Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
0260 - Moció subscrita per la delegada d'Educació, Sra. Oliver, sobre adhesió al Pla de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics de la Generalitat (Pla Edificant).
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0261 - Moció subscrita pels portaveus dels grups Compromís, Ciutadans, Socialista i València en Comú per instar a l'expresident de la Generalitat Francisco Camps perquè renuncie com a membre del Consell Jurídic Consultiu.
Aprovat
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
0262 - Declaració Institucional d'adhesió al Pacte Estatal per la Sobirania Alimentària, l'Educació Ambiental i la Sostenibilitat del Territori.
Aprovat