S'està cercant, espereu....

Ple de l'Ajuntament - València

Ple de l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania en El Govern Municipal. Assumix de manera directa la representació de ciutadanes i ciutadans i, en el seu nom, decidix sobre les qüestions més importants i transcendents per a la ciutat i controla i fiscalitza l'actuació dels altres òrgans de govern.

Està integrat per l'alcalde o l'alcaldessa i 32 regidors i regidores, triats cada quatre anys en les eleccions locals.

ALCALDIA

REGIDORS I REGIDORES

JAVIER ISMAEL MATEO GARCÍA

 


 

RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal Socialista.

Regidor d'Esports.

President de la Junta Municipal de Districte de Patraix.

Vocal del Patronat de la Fundació de la CV per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana-Las Naves.

Vocal de la Junta Rectora de la Universitat Popular.

Vocal suplente en l'OAM Mostra de València e Iniciatives Audiovisuals.

Representant en el Patronat de la Fundació Llevant UE Cent Anys.

Vocal suplent en el Consell Rector del Consorci València 2007.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 81.349,24 €

Declaració de béns i drets patrimonials:
BOP 29.07.2022 (pdf 159 Kb).

BOP 02.03.2023 (pdf 148 Kb).BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)

BIOGRAFIA

Biografia (pdf. 36 Kb).

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 69 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Ingenier Tècnic Informàtica (pdf 288 Kb).Entrepreneurship Develoment Program (pdf 52 Kb)

Curset asertivitat (pdf 99 Kb).

Curset Competencies Directives (pdf 106 Kb).

Curset Lean Construccion (pdf 108 Kb).

Curset Lean Manufacturing (pdf 100 Kb).

Curset Noves Estratègies (pdf 198 Kb).

DADES DE CONTACTE

Passeig de la Petxina, 42
Telèfon: 963548317
Correu electrònic:

regidoriaesports@valencia.es
 

REGISTRE D'OBSEQUIS I VIATGES

Registre d'obsequis

Registre de viatges