La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

Mª JOSÉ CATALA VERDET

 

María José Catalá Verdet

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Partit Popular.

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 74.659,70 €

 

BOP 03.07.2019 (pdf 197 Kb) BOP 26.03.2020 (Pdf. 198 Kb)

BOP 04.03.2022 (Pdf 216 Kb)

BIOGRAFIA

Vaig nàixer a València en 1981 i vaig estudiar al col·legi Santa Teresa de Jesús de Torrent. Vaig decidir estudiar Dret perquè m'apassiona defensar i lluitar per allò que és just, per tot el que ens fa lliures i perquè considere que la llei és la principal eina per a avançar cap a una societat millor i més forta.

Per a aprofundir en esta formació em vaig doctorar en Dret Públic a la Universitat CEU Cardenal Herrera. Estic col·legiada a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València i amb un Màster MBA en Direcció i Gestió d'Empreses.

Tinc la sort de poder exercir les meues grans passions: l'ensenyament, el dret i la política.

Tot el que he aprés ho he intentat transmetre amb eixa passió als alumnes de la Universitat CEU Cardenal Herrera i de la Universitat Internacional de València, com a professora de Ciències Polítiques i de Dret Constitucional, respectivament.

Amb tan sols 26 anys vaig decidir bolcar-me en el servici públic per a servir i ajudar els ciutadans. La candidatura que vaig encapçalar a Torrent amb el Partit Popular va aconseguir trencar el conegut com a cinturó roig de l'àrea metropolitana de València i vaig accedir a l'alcaldia d'esta ciutat amb majoria absoluta, que vaig revalidar en els comicis del 2011.

En 2012 el president de la Generalitat, Alberto Fabra, em va cridar per a formar part del Govern valencià i em va encarregar una de les carteres amb més pes, la d'Educació, Formació i Ocupació; i, posteriorment, la d'Educació, Cultura i Esport. Al final de la legislatura, vaig ocupar el càrrec de portaveu del govern.

El gener del 2019 vaig tindre el grandíssim honor de ser nomenada candidata a l'alcaldia de València pel Partit Popular, ciutat que estime i que m'apassiona, i per la qual treballaré intensament com a regidora de l'Ajuntament. A més de ser portaveu del grup municipal popular, soc diputada autonòmica perquè crec que els veïns de València han de tindre veu a les Corts per a reivindicar, aconseguir i defensar els seus interessos.

Una de les meues grans preocupacions com a servidora pública és ajudar els col·lectius més vulnerables i aquells que no tenen garantits per complet els seus drets, com les persones amb discapacitat. Des del càrrec de vicesecretària de Política Social del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, intente donar-los veu i treballar perquè les seues expectatives es complisquen.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 218 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Dret (730 kb) Màster Universitari en Direcció i Gestió d'Empreses (754 kb) Diploma d'Estudis Avançats en Ciència Política i de l'Administració i Dret Constitucional (671 kb) Postgrau consells d'administració i bon govern (339 kb) Grau Mitjà de Valencià (2,9 Mb) Curs d'Inmigració i Polítiques Públiques (1,8 Mb.) Seminari Administració Pública y Governabilitat (678 kb) Conferència "Els jóves davant el repte de la participació política" (479 kb) Congrés Internacional sobre qualitat democràtica, bon govern i lluita contra la corrupció (760 kb)

DADES DE CONTACTE

Plaça Ajuntament, 1, 3a Planta. València C.P. 46002

Teléfono: 96.208.51.88 - 96.352.88.19

E-mail:
mjcatala@valencia.es

Facebook:
https://www.facebook.com/mjcatalaverdet
Twitter:
https://twitter.com/mjosecatala
Instagram:
https://www.instagram.com/mjosecatala

Registre de Viatges

Viatges