2017-04-10 - València

El Consell Social de la Ciutat de València

El Consell Social de la Ciutat de València és un òrgan de participació dels veïns i les veïnes de València i de les organitzacions socials, veïnals, econòmiques o professionals, com a via permanent de diàleg i deliberació sobre els assumptes més rellevants que afecten la Ciutat.
Composició (pdf 202 kb.)Naturalesa jurídicaFuncions 

null 2017-04-10

Tornar

Consell Sectorial:
CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE VALENCIA

Data:
10-04-2017
Hora:
18:30
Òrgan:
C3CSV
Caràcter:
E
Observacions:
CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT - 10-04-2017

ORDE DEL DIA:

0001 - Informe dels Pressupostos Generals de l'Estat en relació a la ciutat de València. Debat. Presa de posició, si procedix.
Aprovat