Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

L’Ajuntament contracta el servici de seguretat dels centres d’animals de Benimàmet i Natzaret, que tindran vigilància tot l’any

Glòria Tello: "continuem la línia encetada el 2017 quan vam substituir les càmeres falses instal·lades per l'anterior govern per un sistema real de videovigilància"

• El servici de vigilància serà de 20 hores a 8 hores del dia següent els 365 dies de l’any

27/10/2021

L’Ajuntament ha contractat el servici de vigilància i seguretat dels dos centres d’animals municipals, el d'acollida d'animals domèstics (gossos i gats) de Benimàmet, situat al Camí Nou de Paterna, i el d'acolliment d'animals exòtics i avifauna de Natzaret, situat a carrer Jarafuel de València, per un import de 301.649,99 euros. La regidora de Benestar Animal, Glòria Tello, ha explicat que a tots dos centres, l'horari en què es prestarà el servici de vigilància i seguretat serà de 20 hores a 8 hores del dia següent els 365 dies de l’any. El servici serà amb un vigilant en la modalitat presencial a cadascun dels centres, durant les esmentades 12 hores al dia.

 

Glòria Tello ha explicat que este contracte “és especialment important en el centre d’Avifauna de Natzaret, on per les característiques dels animals que hi resideixen es produeixen cada cert temps intents de robatori” i ha afegit que “ací és on la policia porta les galls de lluita que decomissa quan hi ha una lluita clandestina i, de vegades, les persones que els utilitzaven amb estos fins il·legals intenten vandalitzar el centre per a recuperar-los”.

Així, “l’actual Regidoria de Benestar Animal del govern de Joan Ribó continua la línia encetada el 2017 quan va substituir les càmeres falses instal·lades per l'anterior govern per un sistema real de videovigilància que ha permés durant este temps garantir millor la protecció d'estes instal·lacions”, ha apuntat la regidora Glòria Tello.

“La protecció dels animals i del centre que els acull és una prioritat per a nosaltres, i per això el complementar la seguretat del recinte i dels animals amb vigilància presencial d’un professional és important. Açò ajudarà de manera definitiva a combatre els actes vandàlics”, ha explicat la regidora de Benestar Animal, Glòria Tello. A més, el centre de Benimàmet també es beneficiarà a partir d’ara d’un servici de vigilància i seguretat presencial.