Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

València emet un requeriment a Hisenda perquè reintegre al consistori 8,5 milions de l'IVA de 2017

Sanjuán exigix al Ministeri que retorne les quantitats que li corresponen a l'Ajuntament després que el Suprem anul·lara el canvi del sistema de càlcul

• Ajuntament de València

08/06/2021

La Regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de València ha emés un requeriment a la Secretaria General de Finançament Autonòmic del Ministeri d'Hisenda perquè reintegre al consistori els 8,5 milions d'euros pendents de la liquidació dels tributs de l'Estat de 2017.

 

El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha signat el requeriment sobre la base d'una sentència del Tribunal Suprem que va anul·lar el canvi de sistema aplicat pel PP per al càlcul dels lliuraments de la recaptació de l'IVA en 2017 i que va provocar un minvament substancial dels ingressos de l'Ajuntament de València. “Hem enviat ja el requeriment al ministeri d'Hisenda perquè ens retorne els més de huit milions i mig d’euros que va deixar d'entregar el ministre Montoro a l'Ajuntament de València l'any 2017”, ha manifestat Sanjuán.

L'edil ha explicat que el minvament d'ingressos es va produir a conseqüència del canvi de sistema de càlcul introduït pel PP i que va donar com a resultat que en lloc que s'entregaren a l'Ajuntament de València els ingressos de 12 mensualitats només s'ingressaren 11. “Els tribunals han dit que esta figura de trilerisme no és assumible i ara exigim al Ministeri d'Hisenda que solucione un problema que els ve heretat, però que entenem que és de justícia que es compense als ajuntaments”, ha sostingut el regidor d'Hisenda.

Sanjuán s'ha mostrat confiat que el Ministeri d'Hisenda atenga el requeriment, però ha recalcat que l'Ajuntament està disposat a interposar les accions que siguen necessàries “per a defensar els interessos dels ciutadans i ciutadanes de València, que tenen dret a rebre aqueixos més de 8,5 milions d'euros que el PP li va negar a la ciutat”, ha conclòs.

Recursos multimèdia

Borja Sanjuán