Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

La recaptació de les taxes de llicències i obres augmenta més d’un 20% en el primer semestre de 2021 respecte a l’any passat

El regidor d’Hisenda creu que “el ritme d’inversió s’està accelerant” i augura “confiança en la recuperació de la ciutat”

• La recaptació de taxes per obres ha crescut més d'un 20% respecte a l'any passat

07/07/2021

La Regidoria d’Hisenda ha avançat que, durant el primer semestre de 2021, València ha recaptat un 23’22% més que l’any passat per les taxes de construcció i obres (conegudes com a ICIO). Igualment, els ingressos municipals per llicències també han crescut un 20’04% respecte al mateix període de 2020. Així ho ha avançat el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, qui creu que “València s’està recuperant a un ritme molt alt de la crisi de la covid-19”.

 

Per al regidor, “aconseguim augmentar la recaptació per damunt d’un 20% tant en l’impost d’obres com en la taxa d’obtenció de llicències a un ritme inversor que no esperàvem fa tan sols uns mesos”. Això implica, segons Sanjuán, “que les projeccions per a la segona part de l’any són molt positives i, a més, l’Ajuntament també acompanyarà eixa recuperació amb el compromís de no pujar cap impost en el següent exercici ni tampoc aplicar cap taxa nova”. L’edil creu que “és el moment de posar tots els recursos disponibles al servei de la recuperació, que està sent molt alta i això implica confiança en l’economia de la ciutat”. En este sentit, Sanjuán afirma que “s’està treballant en un horitzó de congelació de tipus impositius per donar acompliment al que pactàrem en l’acord de reconstrucció de la ciutat per intentar que la recuperació siga vigorosa i sense augmentar la càrrega impositiva per al pròxim exercici”.

Recaptació superior al 20% en ICIO i llicències

En este sentit, la Regidoria d’Hisenda ha anunciat que la recaptació municipal en taxes com les llicències o els permisos per obres i construccions experimenten enguany pujades superiors al 20% respecte a les mateixes dates de l’any passat tot i no arribar als índexs que teníem en 2019.

Pel que fa a l’impost de Béns Immobles (IBI), el 70% dels ciutadans i empreses de la ciutat de València s’han acollit a l’opció d’ajornar el pagament d’este impost al llarg de tot l’any. En este sentit, Hisenda ha recaptat enguany i fins al moment 58.469.000 euros per l’IBI enfront dels 182 milions d’euros que es van cobrar en el mateix període de 2019. El regidor d’Hisenda valora que “són 120 milions d’euros que s’hi quedaran més temps en l’economia de la ciutat” tot i que són diners que “es cobraran igual i no s’hi preveuen grans variacions en la recaptació final”.

El regidor també ha valorat en uns 4 milions d’euros els diners que l’Ajuntament deixarà d’ingressar enguany per les bonificacions als sectors de la cultura i de la restauració per col·locació en via pública de cadires i taules o instal·lació d’escenaris a l’aire lliure per a espectacles.

Recursos multimèdia

Veure àlbum complet en Flickr

Borja Sanjuán
Borja Sanjuán 2