Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

València redueix un 97% els interessos pel deute i les despeses financeres des de 2012

El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, destaca que la gestió de l'actual govern ha permés millorar els servicis i multiplicar les inversions

• València tancarà este 2021 pagant menys d'un milió d'euros d'interessos financers

24/10/2021

L'Ajuntament de València ha reduït les despeses financeres i el pagament d'interessos de préstecs un 97% des de 2012, quan la ciutat va aconseguir el seu sostre de deute amb 977 milions d'euros. Des d'aquell any, quan el consistori es va veure obligat a pagar 29,1 milions d'euros en interessos i productes financers a conseqüència de l'elevat volum de crèdits subscrits, la xifra ha anat descendint gradualment fins arribar als 924.881 euros que es preveuen en tot 2021 pel mateix concepte.

 

El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha posat en valor la forta disminució de les despeses financeres del consistori: “L'Ajuntament de València tancarà este 2021 pagant una altra vegada menys d'un milió d'euros d'interessos financers. El llegat del PP en este Ajuntament era, per exemple, pagar més de 29 milions d'euros solament en interessos del deute perquè arribem a deure prop de 1.000 milions”.

“La retallada més acusada en els interessos i despeses financeres es va produir en 2015, quan el govern del Rialto va accedir al consistori i va articular polítiques actives de reducció de deute, que va descendir dels 804 milions fins als 711 en acabar l'any. Els interessos van patir llavors una retallada especialment significativa i van descendir de 24,1 milions a 11,6 milions”, ha afegit el regidor.

Les despeses financeres han continuat caient des de llavors, i a final d'enguany es preveu que arriben als 924.881 euros, un 97% menys que quan l'Ajuntament de València va pagar el màxim per este concepte. Al setembre d'enguany, el consistori havia desemborsat en interessos i despeses financeres 582.636 euros. “Es tracta de xifres molt allunyades de les quals manejava el govern anterior en una etapa en la qual es recorria constantment a operacions de crèdit i que va disparar el deute”, ha dit Sanjuan.

“El descens de les despeses financeres a conseqüència de la gestió realitzada per la Regidoria d'Hisenda ha permés al consistori incrementar exponencialment la partida dedicada a inversions i a reforçar els diferents servicis per a atendre totes les necessitats dels ciutadans. Des de 2015, les inversions de l'Ajuntament de València s'han disparat des dels 41,68 milions als 237,41 previstos per a enguany”, ha afegit.

“A hores d’ara, amb un deute controlat, amb una gestió econòmica molt millor, els diners dels valencians no ha d'anar-se a pagar interessos bancaris i això ens permet augmentar les inversions i ens permet tindre millors servicis públics. Hi ha una profunda diferència entre com es gestiona els recursos públics entre un ajuntament que va estar a la vora del col·lapse i un altre que és ara mateix un dels més sanejats d'Espanya”, ha conclós.

Recursos multimèdia

Borja Sanjuán