Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

Els usuaris dels centres ocupacionals municipals podran treballar a FCC

El programa València Inserta ha permés la contractació de 428 persones en situació de vulnerabilitat des de 2015

• El personal es seleccionat des de València Inserta

25/10/2021

“L'Ajuntament de València els forma a través de València Inserta, i l'empresa privada els contracta. És la senzilla fórmula que venim impulsant des de fa diversos anys per fomentar la contractació de persones en situació de vulnerabilitat que són usuàries dels Centres Municipals de Servicis Socials, en la majoria dels casos, o d'altres serveis municipals com en esta ocasió", ha explicat la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano. Concretament la nova incorporació és la de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), amb la qual es va aprovar el nou conveni este divendres la Junta de Govern Local.

 

El consistori treballa en este programa en col·laboració amb firmes com Norauto, Hospital Quirón, Five Guys, Leroy Merlin, Herbolari Navarro, SAV, Clece, Eulen, Osdga o Limpiezas Amparo Cifuentes i ha permès la contractació de més de 428 persones aturades i en situació de vulnerabilitat des de 2015, segons ha explicat la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano

Dins d’este acord, l’empresa oferirà llocs de treball relacionats amb la neteja i manteniment d'edificis, neteja viària, servicis de consergeria, servicis de manteniment de jardins, recollida de residus i poda, rentat i manteniment de maquinària industrial, etc., prestant estos servicis amb personal de diversitat funcional. A més, es compromet a informar de les ofertes d'ocupació que necessita cobrir, mentre que el consistori es compromet a orientar i formar als usuaris que s'ajusten als requeriments, mitjançant el projecte 'València Inserta'.

"La signatura d'este conveni ens permetrà poder treballar més intensament amb persones amb diversitat funcional, un col·lectiu amb importants dificultats per poder accedir al mercat laboral, i intentar que puguen obtindre una feina d'acord amb la seua situació ja que els centres especials d'ocupació tenen unes característiques que faciliten este treball al tractar-se d'un entorn protegit i preparat expressament per a esta població, ha dit Isabel Lozano".

Per això, des de València Inserta se seleccionen persones que complixen amb el perfil sol·licitat provinents, bàsicament, des dels centres ocupacionals municipals de l'Ajuntament de València i de les persones que a este projecte són derivades des de l'Oficina Municipal d'Atenció a la Discapacitat per inserir-les en el mercat laboral, que és la funció del projecte, ja que disposa de personal especialitzat en persones amb diversitat funcional. El conveni no té cap cost per a l'Ajuntament i tindrà una durada de 4 anys.

Recursos multimèdia

Isabel Lozano