Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

València acull diumenge la novena edició de la Carrera Universitat de València, amb 1.500 participants

La prova suposarà afeccions a la circulació en la zona pròxima al campus universitari de Blasco Ibáñez i a la zona de l’Albereda de 08.30 a 09.30 hores

• Plànol del recorregut de la Carrera Universitat València

15/10/2021

La IX Carrera Universitat de València, que se celebra diumenge 17 d’octubre, entre les 08.30 i les 09.30 hores, acollirà 1.500 participants. El traçat tindrà, aproximadament, 5. 570 metres i recorrerà part de l'avinguda Primat Reig i Blasco Ibáñez, així com el passeig de l'Albereda.

 

Concretament, els corredors i corredores d’esta carrera popular organitzada per la Fundació Esportiva Municipal, recorreran part de l’avinguda del Primat Reig, els carrers de Cabanilles, i del General Elio fins al Pla del Real, passeig de l’Albereda fins a arribar a la font a l’altura de la plaça de Saragossa on es fa un gir de 180 graus per a tornar per l’Albereda fins al carrer d’Armando Palacio Valdés, carrer de Micer Mascó, avinguda de Suècia, avinguda de Blasco Ibáñez (en el sentit contrari al trànsit rodat), carrer de Jaume Roig i l’avinguda del Primat Reig fins a la Facultat de Ciències de l’Educació Física i l’Esport.

 

Afeccions al trànsit rodat i en l’EMT

 

El muntatge de l’eixida d’esta prova, en l’avinguda del Primat Reig entre els carrers de Ramón Asensio i Daniel Balaciart, es tallarà el mateix dia 17 a les 05.00 hores, mentre que entre les 08.00 i 08.30 hores, amb l’arribada dels i les participants, es tallaran els dos sentits de Primat Reig a esta altura. Està previst que de 09.30 a 10.00 hores, aproximadament, queden totes les vies obertes de nou.

La celebració de la carrera també obligarà a modificar el recorregut d’algunes línies d’EMT de 08.00 a 11.00 hores. Tots els detalls podran ser consultats a la web, app i xarxes socials de l’EMT.