S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

Oberta la convocatòria per sol·licitar les ajudes a la compra de material escolar en segon cicle d’educació infantil

La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, recorda que “la dotació global de les ajudes és de 400.000 euros i que s’hi concediran fins a 100 euros per sol·licitud”

• El termini de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 22 de desembre, inclusivament

05/12/2022

L’Ajuntament ha obert el termini per a sol·licitar ajudes econòmiques per finançar la compra de material escolar o informàtic per a l’alumnat escolaritzat en el segon cicle d’educació infantil durant el curs 2022-2023 en col·legis públics o concertats de la ciutat de València. El termini de sol·licitud de les ajudes finalitza el pròxim 22 de desembre. La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha explicat que “el nostre objectiu és defensar el dret a l’educació des dels primers anys de vida”.
 

Ibáñez considera que “la finalitat d’estes ajudes és garantir la igualtat d’oportunitats i el dret a tindre material escolar a aquells xiquets i xiquetes, de 3 a 6 anys, que, bé per criteris de renda o per circumstàncies familiars especials, tinguen una major dificultat”. La regidora ha recordat que “s’hi podran concedir fins a un màxim de 100 euros per alumne o alumna i que totes les persones que sol·licitaren esta subvenció en la convocatòria anterior i que complien els requisits van rebre l’ajuda corresponent”.

Per poder accedir a les ajudes, els menors i els pares hauran d’estar empadronats al terme municipal o, al seu defecte, el pare o la mare que tinga la guarda i custòdia del menor. Igualment, el centre escolar on el menor està escolaritzat també ha de trobar-se a la ciutat de València, llevat de casos excepcionals que seran valorats per la comissió tècnica de treball, com els centres educatius en municipis limítrofs o els centres d’educació especial. No podran ser beneficiàries d’estes ajudes les famílies, a partir de dos membres, amb una renda superior a 72.460 euros anuals.

Les sol·licituds es presentaran als registres físics o electrònics de l’Ajuntament de València, a les oficines de correus, els registres de les administracions estatals o autonòmiques o per qualsevol mitjà previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini de presentació d’instàncies finalitza el pròxim 22 de desembre.

L’ajuda es destinarà a l’adquisició del material escolar i informàtic no inventariable necessari per a l’escolarització del menor al centre escolar durant el curs 2022-2023. Cada alumne o alumna beneficiari podrà rebre un màxim de 100 euros. La dotació pressupostària prevista és de 400.000 euros, que serà ampliable fins a 130.000 euros més si fora necessari.

Per a més informació o per descarregar el model normalitzat d’instància, podeu consultar la pàgina web municipal https://bit.ly/3OY0J2V

Recursos multimèdia

Maite Ibáñez