Vés al contingut
R
Servicis Socials d’Atenció a Urgències Socials i Col·laboració en Emergències de l’Ajuntament de València, SAUS

Actua en aquelles situacions de crisi, provocades per un fet inesperat, que precisen una intervenció i suport psicosocial immediata per a minimitzar o evitar el perjuí a la persona afectada.

Contacte:

 • Adreça: carrer de Maria Llàcer, 20
 • Telèfon: 092 (a través de la Policia Local)
 • Adreça electrònica: serurgencias@valencia.es
Llistat dels servicis socials de la ciutat de València

Són un sistema d’assistència, protecció i promoció social. Està dirigit a cobrir les necessitats socials del conjunt de la població (ajudes socials, inserció laboral, vivenda, salut, suport psicològic i social, etc.).

Centre de Dia Hedra. Fundació Adsis

La fundació Adsis dona suport a la integració social de persones que estan o han estat a la presó o reben tractament de drogodependències a través de dos programes d’actuació.

Contacte:

Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás. Grup Martes, FISAT

La fundació elabora i executa programes que se centren en la millora de la integració social i laboral de persones amb problemes d’addicció, drogodependents, reclusos i exreclusos(xarrades de prevenció i sensibilització, reunions, vivendes de suport a la incorporació sociolaboral, etc.).

Contacte:

 • Adreça: avinguda del Primat Reig, 6 (València)
 • Telèfon: 96 366 75 37
 • Adreça electrònica: grupomartes@fisat.es
Casal de la Pau

El casal acull i acompanya, prestant una atenció integral, persones en situació d’exclusió social (alberg, residència, centre de dia, programa juridicopenitenciari, activitats, etc.)

Contacte:

Associació Àmbit i Alberg Espai

L’associació té com a finalitat construir ponts i fer camins que faciliten l’accés a la vida de persones recluses i exrecluses, que, en alguns casos mantenen problemàtiques de salut mental (sensibilització, activitats d’oci, vivenda tutelada, etc.) .

Contacte:

 • Adreça: carrer Alt del Mar, 80 (València)
 • Telèfon: 96 367 95 80
 • Adreça electrònica: ambitg@gmail.com
Llistat d’institucions de tota la ciutat de València referides a l’atenció, acompanyament i integració social i laboral de persones exrecluses
Centre d’Atenció Integral i Prelaboral Mambré, Càritas

Centre d’acollida i acompanyament a les persones vulnerables i excloses (persones sense llar, necessitats bàsiques, servici jurídic, etc. )

Contacte:

Sant Joan de Déu Servicis Socials València

El principal objectiu és oferir noves oportunitats a persones sense llar i/o en risc o situació d’exclusió social, a través dels programes d’atenció social.

Contacte:

 • Adreça: carrer de Luz Casanova, 8 (València)
 • Telèfon: 96 366 50 70
 • Adreça electrònica: info@val.ohsjd.es
Centre d’Atenció Social a Persones sense Sostre, CAST

Recurs municipal que atén persones sense sostre que es troben en procés o situació
d’exclusió social i coordina els recursos d’allotjament temporal a la ciutat de València.

Contacte:

 • Adreça: carrer dels Jardins, 3ac (València)
 • Telèfon: 96 208 47 47
 • Adreça electrònica: cast@valencia.es

Pàgines

Ir a Inicio