Pla Municipal de Dependències i Altres Trastorns Addictius (PMD)

El PMD té com a finalitat la realització d’actuacions, en matèria de prevenció de drogodependències, que incidisquen en una reducció sobre el consum de substàncies tòxiques i les conseqüències derivades del seu ús.

Patim

És una resposta professional al fenomen de les addiccions i l’exclusió social, centrant-se en addiccions, comportaments i integració, tant en l’àmbit preventiu com en l’execució d’accions i tractaments.

Contacte:

  • Telèfon: 964 34 24 31
Federació Espanyola de Jugadors d’Atzar Rehabilitats (FEJAR)

La federació està constituïda per diferents associacions amb la finalitat de la rehabilitació de la ludopatia, amb un sistema d’autoajuda i ajuda mútua.

Contacte:

  • Telèfon d’ajuda: 900 200 225 (Gratuït)
Institut Valencià de Ludopatia i Addiccions no Tòxiques

Centre de Tractament d’Addiccions sense Substància i Ludopatia a València.

Contacte:

Projecte Home València. Fundació Arquebisbe Miguel Roca

Un projecte dirigit a la prevenció, el tractament i la integració de persones amb problemes de drogodependència i altres addiccions.

Contacte:

Alcohòlics Anònims (AA)

És una comunitat d’hòmens i dones que compartixen la seua mútua experiència, fortalesa i esperança per a resoldre el seu problema comú i ajudar altres persones a recuperar-se de l’alcoholisme. L’únic requisit per a ser membre d’AA és el desig de deixar la beguda.

Contacte:

  • Adreça: carrer del Nord, 29 (València)
  • Telèfon: 96 391 71 60
  • Adreça electrònica: ocs@area08aa.org
Unitat de Conductes Addictives (UCA)

Llistat de les unitats de conductes addictives (UCA) de cada un dels departaments de salut de la ciutat de València. Constituïdes com a dispositius de referència per al tractament ambulatori i assistència sanitària de les drogodependències i altres trastorns addictius.

Llistat d’institucions de tota la ciutat de València referides al tractament de drogodependències i altres addiccions
Ir a Inicio