S'està cercant, espereu....

Població | Ajuntament de València - València

Població

La ciutat de València conta a 1 de gener de 2019 amb un total de 795.736 habitants i és el centre d'una extensa àrea metropolitana que sobrepassa el milió i mig. Representa el 16% de la població de la Comunitat Valenciana i és per grandària demogràfica, la tercera ciutat d'Espanya després de Madrid i Barcelona.

Al llarg del segle XX la ciutat ha multiplicat per tres i mig la seua població inicial, sent els períodes de màxim creixement demogràfic els anys 1930-1940 i la dècada dels seixanta. En els primers anys del segle XXI la ciutat està experimentant una dinàmica demogràfica molt positiva, impulsada pels moviments migratoris, així com per un repunt de la natalitat.

El progressiu augment de l'esperança de vida i la reducció de la fecunditat experimentada a partir dels anys seixanta s'han reflectit en una piràmide d'edats que s'estreny en la seua base i s'eixampla en la part superior, amb un pes creixent de les generacions de major edat. No obstant, el creixement dels últims anys ha portat a un eixamplament de la base de la piràmide. La població de la ciutat és relativament jove, amb un 15% dels seus efectius en la generacions de 15 a 29 anys i un 30% en les de 30 a 49 anys.Més informació Estadística en

 

Icono Twitter

Twitter de la Oficina de Estadística
 

Icono web

Web de l'Oficina d' Estadística
 

 

Recull estadístic de la ciutat de València Statistics Summary of the city of Valencia (1,6 MB)