S'està cercant, espereu....

Activitat econòmica - València

Activitat Econòmica

La ciutat de València és, fonamentalment, una àrea de servicis la influència de la qual arriba molt mes enllà dels límits del seu terme municipal. Actualment la població ocupada en el sector servicis és el 81,8% del total, amb un gran pes de les activitats de demanda final, del comerç detallista i majorista, dels servicis especialitzats a empreses i d'activitats professionals.

No obstant la ciutat manté una base industrial important, amb un percentatge de població ocupada del 12,3%, formada per xicotetes i mitjanes empreses entre les que destaquen els sectors de paper i arts gràfiques, de fusta i moble, de productes metàl·lics i de calçat i confecció.

El seu dinamisme com a centre econòmic i com a lloc de referència per a múltiples activitats econòmiques es reflecteix en la puixança d'institucions claus per al desenvolupament econòmic com a Fira València, el Port Autònom, la Borsa, el Palau de Congressos o les seues Universitats.

València explica també amb importants institucions culturals que tenen una importància creixent en el seu desenvolupament: el Palau dels Arts, el IVAM, el Palau de la Música o la Ciutat de les Arts i les Ciències aporten un innegable valor afegit a la ciutat i al seu entorn metropolità com a centre cultural i d'oci.

D'altra banda les activitats agràries, encara tenint una importància relativament menor, perviuen en el terme municipal, ocupant un total de 3.021 hectàrees, en la major part per cultius hortícoles.

Més informació Estadística en

 

Icono Twitter

Twitter de la Oficina de Estadística
 

Icono web

Web de l'Oficina d' Estadística
 

 

Recull estadístic de la ciutat de València Statistics Summary of the city of Valencia (1,6 MB)