Inici - València

Novetats

Enllaços destacats

Conjunt d'indicadors associats a les metes definides per l'ONU per a cada ODS (Objectius Desenvolupament Sostenible).
Operacions estadístiques classificades segons els 16 capítols de l'Anuari per a facilitar la cerca temàtica.
L'apartat d'Estadística per territori conté informació estadística a nivell de secció, barri i districte. Les dades es presenten de manera cartogràfica.
Informació actualitzada sobre la incidència de la covid-19 a la ciutat, els efectes en la mobilitat i indicadors d'interés sobre l'estat de la pandèmia.
Informació actualitzada sobre Mercat de Treball, IPC, Demografia, Demanda turística, Meteorologia, Habitatge i Transport.
Un buscador per a poder descarregar informació estadística en format accessible i reutilitzable per àmbit territorial i any de referència.
Panells interactius.
Els Baròmetres municipals són estudis d'opinió ciutadana que es realitzen a través d'enquestes sobre qüestions d'interés municipal.
Accés a totes les publicacions que realitza l'Oficina d'Estadística de l'Ajuntament de València.
Infografies.
Informació recollida en el Recull Estadístic com a resum de les dades bàsiques de la ciutat de València.
Reuneix un conjunt d'indicadors a nivell de ciutat elaborats a partir de la informació per capítols de l'Anuari Estadístic. S'inclouen sèries històriques.