S'està cercant, espereu....

Dades estadístiques de la ciutat de València - València

Enllaços destacats

Indicadors ODS València

Conjunt d'indicadors associats a les metes definides per l'ONU per a cada ODS (Objectius Desenvolupament Sostenible).

Estadístiques per temes

Operacions estadístiques classificades segons els 16 capítols de l'Anuari per a facilitar la cerca temàtica.

Estadístiques per territori

L'apartat d'Estadística per territori conté informació estadística a nivell de secció, barri i districte. Les dades es presenten de manera cartogràfica.

Estadístiques COVID-19

Informació actualitzada sobre la incidència de la covid-19 a la ciutat, els efectes en la mobilitat i indicadors d'interés sobre l'estat de la pandèmia.

Últimes dades

Informació actualitzada sobre Mercat de Treball, IPC, Demografia, Demanda turística, Meteorologia, Habitatge i Transport.

Més accesible

Un buscador per a poder descarregar informació estadística en format accessible i reutilitzable per àmbit territorial i any de referència.

Panells interactius

Panells interactius.

Baròmetre d'opinió

Els Baròmetres municipals són estudis d'opinió ciutadana que es realitzen a través d'enquestes sobre qüestions d'interés municipal.

Catàleg de publicacions

Accés a totes les publicacions que realitza l'Oficina d'Estadística de l'Ajuntament de València.

Infografies

Infografies.

Dades bàsiques

Informació recollida en el Recull Estadístic com a resum de les dades bàsiques de la ciutat de València.

Indicadors socials

Reuneix un conjunt d'indicadors a nivell de ciutat elaborats a partir de la informació per capítols de l'Anuari Estadístic. S'inclouen sèries històriques.