S'està cercant, espereu....

ÀGORA - València

ÀGORA

La creació d’espais de reflexió col·lectiva adreçats a millorar la qualitat de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament realitzada des de l’Ajuntament de València respon als principis de participació i coresponsabilitat que guien la política de cooperació municipal, contribuint també a augmentar la transparència, la rendició de comptes i la consolidació d’una política pública basada en la solidaritat i la justícia global.

ÀGORA se concebix com una trobada anual dels agents de la cooperació internacional per al desenvolupament en l’àmbit de la ciutat de València que participen en el disseny,  elaboració i execució de les polítiques de cooperació municipals. Esta trobada té com a objectiu reflexionar i valorar els resultats del treball realitzat i definir les estratègies de futur, base per a la planificació de la cooperació municipal.

Foto EMPODERA-Consultores, sessió en ÀGORA 2017

En l’ÀGORA participen aquelles organitzacions, institucions i col·lectius socials de la ciutat implicats en l’execució d’accions en les diferents àrees de treball en les quals actua l’AOD municipal: cooperació econòmica i tècnica; acció humanitària i d’emergència; educació per al desenvolupament i la ciutadania global; programa de protecció de persones defensores del drets humans; campanyes de sensibilització i comunicació, i promoció del comerç just. 

La trobada té el format de jornades, generalment de dos dies de duració, i s’estructura al voltant de diferents taules temàtiques definides cada any en funció de les prioritats establides en el marc del Consell Municipal de Cooperació i de les Comissions de Treball. L’ÀGORA porta celebrant-se anualment des de l’any 2017.
ball. L’ÀGORA porta celebrant-se anualment des de l’any 2017.

Memòria audiovisual ÀGORA 2022.Memòria Taller La implicació de la comunitat universitària.

Conclusions ÀGORA. Any 2021.

Conclusions ÀGORA. Any 2020.

Conclusions ÀGORA. Any 2019.

Conclusions ÀGORA. Any 2018. 

Conclusions ÀGORA. Any 2017.Vídeo de projectes presentats a l'ÀGORA 2020.Vídeo de l'ÀGORA 2018.Vídeo de l'ÀGORA 2017 a 2020.