S'està cercant, espereu....

Integritat i Bon Govern - València

Integritat i Bon Govern

Bústia de denúncies de l'Agència Antifrau: canal de denúncies extern en virtut del que es preveu en el Protocol de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AVAF

Pla d'Integritat de l'Ajuntament de València
Protocol de Traspàs de Poders
Pla de mesures antifrau en projectes finançats amb el Pla de recuperació; transformació i resilència
Protocol de col·laboració funcional entre l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l'Ajuntament de València

Registre de grups d'interés

Acte d’adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana de l’Alcaldesa, dels regidors i de les regidores 

Adhesions al Codi de Bon Govern

Acte d’adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana de càrrecs directius