Dades Obertes

Qualsevol ciutadà o empresa pot analitzar, reutilitzar i redistribuir aquestes dades generant nous serveis. Això també permet que l’administració pública millore en transparència i govern obert, al mateix temps que fomenta la generació de riquesa mitjançant una gestió intel·ligent dels recursos (govern intel·ligent).