Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

SUBVENCIONS A ENTITATS PER A LA INTERVENCIÓ EN L'ÀMBIT DE L'ACCIÓ SOCIAL EN EL MUNICIPI DE VALÈNCIA

Són ajudes econòmiques de l'Ajuntament de València a entitats d'Interès Social i sense ànim de lucre, per a la realització de programes d'intervenció destinats a atendre la problemàtica social de col·lectius afectats per la desigualtat, la marginació, la pobresa i l'exclusió social en el municipi de València.

Qui poden sol·licitar estes ajudes?

Poden sol·licitar estes ajudes aquelles ONG amb seu i àmbit d'actuació a la ciutat de València i que acomplisquen els requisits legals i administratius que s'establixen en la convocatòria que anualment realitza l'Ajuntament de València.

Camps i col·lectius socials prioritaris d'intervenció

- Atenció a persones i familiars de persones amb malalties cròniques.
- Atenció a persones amb discapacitat.
- Persones en situació de dependència.
- Persones majors.
- Atenció a la infància, l'adolescència i famílies.
- Dona.
- Persones Immigrants, refugiats i asilats.
- Persones sense sostre amb alt grau de desarrelament.
- Persones pertanyents a grups ètnics minoritaris.
- Persones en processos de desinstitucionalització.
- Col·lectius de dones en situació de vulnerabilitat o d'exclusió social.
- Joves amb dificultats d'integració social.
- Altres grups i comunitats en situació de vulnerabilitat

On dirigir-se?

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Servici de Benestar Social i Integració
Secció de Participació Social
Amadeu de Savoia, núm 11
46010 VALÈNCIA
Telèfon: 962082405 / 2471/ 2407
correu electrònic: cong@valencia.esDirectrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI