Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

PROGRAMA "MENJAR A CASA"

QUÈ ÉS?

Programa d'atenció domiciliària, que consistix en l'entrega diària, de dilluns divendres, excepte els festius de caràcter nacional i autonòmic, d'un menú complet, que consta de dos plats i postres, adaptat a les necessitats nutritives de cada usuari, segons informe mèdic.

QUÈ PRETÉN?

Contribuir a la permanència de les persones majors al seu entorn habitual i alhora millorar-ne la salut, benestar i qualitat de vida.

QUI POT ACCEDIR-HI?

  • Persones de 65 anys o més.
  • També podran accedir-hi persones majors de 60 anys en situació de dependència i/o amb discapacitat majors de 18 anys, que convisquen amb la persona major de 65 anys, beneficiària del programa.
  • Qui estiga empadronat a la ciutat de València.
  • Aquells que tinguen autonomia suficient per a la preparació i ingesta dels aliments objecte del servici o, si és el cas, comptar amb suport.
  • Qui necessite el servici, situació que haurà d’acreditar per mitjà d'informe social i informe mèdic.

COST DEL SERVICI

El servici es finança entre la Conselleria de Benestar Social, l'Ajuntament i la persona usuària, de manqra que esta última abona el 34% del cost del menú, el preu del qual és fixat pel corresponent contracte.

ON DIRIGIR-SE / FORMA D'ACCÉS

Per a sol·licitar més informació i/o realitzar la sol·licitud, cal dirigir-se al Centre Municipal de Servicis Socials que li corresponga per zona de residència.

LLISTA DE CENTRES MUNICIPALES DE SERVICIS SOCIALES


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI