Viviendas alquiler asequible - València

Viviendas alquiler asequible

Tornar

L’Ajuntament adjudica les primeres 20 vivendes de lloguer assequible

La regidora Isabel Lozano ha manifestat la seua «satisfacció» per esta iniciativa, que facilitarà l'accés a una llar a un total de 54 persones de la ciutat

17/02/2021

La Junta de Govern Local aprovarà divendres que ve l'adjudicació de 20 vivendes en règim de lloguer assequible a altres tantes unitats familiars de la ciutat. La regidora de Vivenda, Isabel Lozano, ha expressat este matí el seu «orgull per presentar hui esta primera adjudicació d'habitatges assequibles, que forma part de les polítiques municipals de foment de l'accés a la vivenda, dirigides a garantir el dret efectiu de totes les persones a un habitatge digne».

 

Les persones beneficiàries han sigut seleccionades de la bossa de demandants constituïda l'any 2016. Una vegada l'adjudicació siga aprovada per la Junta de Govern Local, des del Servicis Municipal de Vivenda es contactarà telefònicament amb les persones adjudicatàries, les quals tindran un termini de 10 dies per a acceptar i comparéixer, de manera que l'adjudicació siga efectiva. Només siguen notificades, tindran un termini d'un mes per a ocupar els habitatges. Es comprometen a assumir les despeses de subministraments i comunitat i al manteniment dels habitatges. Tots ells s'entreguen buides de mobiliari.

S'ha seleccionat a 20 unitats de convivència, que suposen un total de 53 persones. D'estes, 14 són majors de 65 anys, 19 són menors de 34, i 9 pateixen algun tipus de discapacitat. Dels 20 habitatges, 11 estan en el districte de Campanar, i els altres 9 en el barri del Cabanyal.

Isabel Lozano ha recordat els quatre requisits necessaris per a accedir a un habitatge: formar part de la bossa de demandants, estar empadronat a València (o poder demostrar la residència efectiva almenys un any, excepte en el cas de dones víctimes de violència de gènere), no tindre cap habitatge en propietat en tot el territori estatal, i que els ingressos anuals no siguen superiors a 3 vegades i mitja l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) ni inferiors a 15.039 euros. En el cas de famílies nombroses o amb membres amb discapacitat, els càlculs admeten variacions.

En total, es van presentar 263 sol·licituds per a formar part de la bossa, de les quals 187 van ser excloses per superar els requisits econòmics. Després de les 20 adjudicacions realitzades, queden 56 demandants, que aniran sent atesos segons es dispose de nous recursos. La regidora Lozano ja ha anunciat que en les pròximes setmanes s'adjudicaran 4 nous habitatges.

Les rendes de lloguer s'han establit segons els preus màxims establits per la Generalitat per a arrendaments d'habitatge protegit, i oscil·len entre els 322 i els 491 euros. Quant als criteris de baremació, es valora (amb 25 punts) a les persones de més de 64 anys i a les menors de 34, així com un grau de discapacitat reconegut major o igual al 33%. A més, es valora amb 15 punts la presència de dependents en la unitat familiar, de víctimes de violència familiar, famílies monoparentals i famílies nombroses, així com persones que han patit desnonaments en els últims 12 mesos.

Respecte als habitatges en el barri de Campanar, procedeixen, tal com ha recordat la regidora Lozano, d'un encàrrec de l'Ajuntament a l'empresa municipal AUMSA l'any 2000. L'actuació va quedar conclosa en 2008 per a la seua adjudicació en règim de compra-venda. No obstant això, la conjuntura de crisi econòmica va ocasionar, ha recordat la delegada, que 14 d'elles es quedaren sense adjudicar. «I des d'eixe any estaven sense ús, per la qual cosa amb el canvi de govern, l'any 2016 es va impulsar el canvi de condicions de les vivendes per a poder dedicar-les al lloguer assequible», ha indicat la regidora. Tres d'eixos 14 habitatges van ser adjudicades en el seu moment per a casos de violència masclista, i ara s'adjudiquen els 11 restants.

Per part seua, els 9 habitatges del Cabanyal-Canyamelar són fruit dels processos de rehabilitació en el barri. Isabel Lozano ha elogiat «la qualitat arquitectònica i la sensibilitat de l'equip de restauració, que han aconseguit posar en valor de manera extraordinària edificis protegits i d'indubtable valor cultural i històric». Les labors de recuperació de l'immoble s'han efectuat gràcies al programa d'ajudes ARRU i al Pla Confiança.

Recursos multimèdia

Veure àlbum complet en Flickr

Isabel Lozano