Subvenciones actividades económicas - València

Subvenciones actividades económicas

Tornar

L'Ajuntament destina més de 2,6 milions d'euros per a promoure l'emprenedoria i la contractació indefinida

Pilar Bernabé informa de la convocatòria d'estes subvencions aprovada hui en la Junta de Govern Local

• Les persones beneficiàries rebran una mitjana de 5.000 euros.

17/09/2021

La Regidoria d'Emprenedoria i Innovació Econòmica ha llançat una nova convocatòria d'ajudes de més de 2,6 milions d'euros per a impulsar l'emprenedoria i la contractació indefinida, amb una línia específica per a la contractació de joves. La Junta de Govern Local ha aprovat hui esta iniciativa que, segons ha explicat la regidora Pilar Bernabé, “s'emmarca en les accions desenvolupades per a promoure la reactivació econòmica de València, que és una prioritat del govern local”. Les noves subvencions pretenen fer costat als emprenedors en els inicis de la seua activitat, així com afavorir la contractació indefinida a temps complet de persones majors de 30 anys, i també té una línia d'ajudes específica per a la contractació de joves.

 

La regidora d'Emprenedoria i Innovació Econòmica, Pilar Bernabé, ha anunciat la nova convocatòria de subvencions per a la promoció d'activitats econòmiques en el terme municipal de València, i ha detallat que inclou tres tipus d'ajudes i que les persones beneficiàries rebran una mitjana de 5.000 euros.

Una d'estes subvencions, denominada ‘Emprén’ i amb un pressupost de 870.910 €, està destinada a recolzar en els inicis de l'activitat a persones que hagen emprés recentment a València. Una altra d'estes ajudes, ‘Empra’, amb el mateix muntant econòmic, s'ha convocat per a afavorir la contractació indefinida a temps complet de persones majors de 30 anys en el terme municipal; Finalment la tercera prestació, ‘Empra Jove’, també amb 870.910 € incentivarà la contractació indefinida a temps complet de joves de fins a 30 anys inclosos, també en el Cap i casal. L'import global destinat a esta convocatòria d'ajudes ascendeix a 2.612.730 euros, i en cas d'esgotar-se el crèdit destinat a un dels programes, podrà destinar-se el crèdit sobrant a atendre sol·licituds de la resta si el seu crèdit no fora suficient per a atendre les sol·licituds presentades.

Pilar Bernabé ha assegurat que “les empreses i persones emprenedores constitueixen un dels principals motors per a dinamitzar l'economia valenciana, donada la seua capacitat de generar ocupació, i d'ací la importància de continuar fent costat a este sector des de les instàncies públiques en un any marcat per la greu crisi econòmica sense precedents que ens està afectant”. En este sentit, ha recordat que “durant este any, a través del Pla Resistir, dotat amb 28.804.194 euros (import que prové de fons de la Generalitat, Diputació i d'este Ajuntament), el consistori ha escomés actuacions de caràcter urgent i extraordinari, encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia que està provocant una crisi econòmica sobre els sectors productius de la ciutat”.

Pel que respecta a les noves ajudes ha explicat que, entre altres requisits, és necessari que les persones o entitats que hagen començat la seua activitat empresarial i s'hagen donat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms entre l'1 de gener de 2021 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció. Així mateix, el local de desenvolupament de l'activitat ha d'estar en el terme municipal de València. I en cas de no disposar de local de desenvolupament de l'activitat, el domicili fiscal ha d'estar en el terme municipal de València. Així mateix, ha indicat es concedirà una quantia fixa de 5.000 € a les sol·licituds que complisquen els requisits en estea convocatòria, amb un possible increment de 1.000 € més quan la persona que la seua alta en el RETA (Règim de la Seguretat Social per a Treballadors Autònoms) o en el cas que la persona contractada pertanga a un col·lectiu especialment vulnerable (dones, joves o persones que puguen acreditar un grau de diversitat funcional d'almenys un 33%), que està especificat en les bases de cada ajuda”.

Els tres programes de subvencions són compatibles amb qualsevol altra ajuda atorgada per l'Ajuntament o per una altra institució.

Recursos multimèdia

Veure àlbum complet en Flickr

Pilar Bernabé