Reducción temporalidad función pública - València

null Reducción temporalidad función pública

Tornar

L’Ajuntament instarà al govern central a regular la situació del personal interí per reduir la temporalitat

Luisa Notario promourà una declaració institucional que, cas de no fructificar, passarà a debatre’s com a moció durant el Ple d’este dijous

Personal del servici de Gestió Tributària Integral

• Personal del servici de Gestió Tributària Integral

22/02/2021

L’Ajuntament instarà al govern central a complir amb la sentència del Tribunal de Justícia Europeu —el decret de la qual prompte farà un any— que instava al govern a prendre les mesures necessàries per tal d’acabar amb l’abús de la temporalitat en la funció pública espanyola. La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha anunciat que promourà una declaració institucional al respecte i, cas de no fructificar, es garantirà el debat al Ple de febrer que se celebrarà dijous.

 

La iniciativa tindrà com a objectiu instar als poder públics competents perquè realitzen de manera urgent les modificacions normatives pertinents de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic per tal de donar estabilitat i posar fi a la situació d’abús en què es puguen trobar les persones interines que venen ocupant llocs en les administracions públiques en virtut de nomenaments temporals a fi de donar compliment a allò que declara l’esmentada sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

“La prioritat serà arribar a un acord entre totes les forces representades en l’Ajuntament en un tema que afecta un col·lectiu important de treballadors i treballadores municipals. Des de l’àmbit de la Mesa General de Negociació continuarem impulsant els instruments al nostre abast per reduir la precarietat i temporalitat del funcionariat de la mà de la representació sindical i aplicant la legislació vigent”, ha explicat Notario, qui ha mantingut diverses reunions amb representants d’algunes plataformes del col·lectiu d’interins per interessar-se per les seues propostes, mostrar-los la seua solidaritat i traslladar-los la decisió de presentar esta moció i el compromís de treballar dins de les competències locals i el marc legal per regularitzar la situació del personal interí, segons ha explicat.

 El 19 de març de 2020 es va publicar la sentencia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que determinava les línies que s’han de seguir pel legislador estatal per afrontar el canvi en les polítiques de reclutament i provisió dels llocs funcionarials que conformen les administracions públiques. Tot, amb l’objectiu de frenar les altes taxes de temporalitat en l’administració pública i alhora emplaçar als canvis necessaris per a previndre, corregir o —si es vol— sancionar l’ús indegut de les relacions per temps determinat que emmascaren l’existència d’una autèntica ocupació de caràcter estructural.

A l’Ajuntament de València hi ha 1.461 persones interines d’un total de 5.049 places ocupades, el que suposa un 28,94 %. Notario ha explicat que en alguns casos són treballadores i treballadors interins des de fa més de dos dècades. Entre les causes —ha assenyalat— n’hi ha diverses però concurrents, com ara el tancament de les ofertes d’ocupació pública i les taxes de reposició d’efectius imposades per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, que han suposat per a les administracions públiques que la contractació de personal interí siga una de les poques vies per cobrir places vacants i que durant molts anys no ha arribat al 100 % per cobrir-ne. Esta taxa de reposició —durant molts anys en percentatges per baix del 30 %— ha suposat “la caiguda dràstica del nivell d’ocupació pública estable en l’administració pública, també a l’Ajuntament de València, per la impossibilitat de reposar suficientment els efectius necessaris per garantir la prestació dels servicis a través d’ocupació de qualitat i amb independència i professionalitat acreditada a través de procediments de pública concurrència i mecanismes selectius adequats”, ha afirmat Notario, qui ha ressaltat que “no haver utilitzat la via de la contractació de personal interí hauria suposat el col·lapse de l’administració, motiu pel qual este equip de govern ja va sol·licitar en 2017 al govern central que procedira a modificar la política de restricció a l’ocupació pública estable i de qualitat, eliminant la taxa de reposició d’efectius que està llastant i precaritzant la funció pública”.

Notario ha advertit que “ara que estem a prop que es complisca l’any d’aquella resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que determina de manera clara que no podem esperar per més temps que les solucions ens vinguen donades per altres actors, la solució per acabar amb l’abús de la temporalitat en l’ocupació pública ha de vindre determinada pel dret intern a través dels necessaris canvis en la legislació sobre ocupació pública”. En este sentit, ha alertat que “les administracions públiques no podem permetre’ns que esta situació es dilate de manera indefinida en el temps. D’una banda, perquè hauríem de ser model i referent en el disseny i aplicació de polítiques d’ocupació que siguen instrument d’una administració centrada en el servici públic; d’altra, perquè cal ser respectuosos amb els drets dels empleats i empleades que venen complint les seues funcions amb dedicació, objectivitat i professionalitat i que, en alguns casos, arriben durant dècades a ocupar llocs que tingueren al seu inici en una relació temporal que per la inacció, forçada o voluntària, de l’ocupador ha acabat sent permanent i estable”.

Recursos multimèdia

Luisa Notario