Red saneamiento Castellar - Oliverar - València

Red saneamiento Castellar - Oliverar

Tornar

València invertix 1,4 milions en la xarxa de sanejament del camí del Tremolar a Castellar-l’Oliveral

La regidora Elisa Valía sosté que “estes intervencions perseguixen augmentar la protecció ambiental de l’Albufera i el seu entorn”

• La concejala Elisa Valía ha visitado las obras de la estación de vacío y bombeoLa regidora Elisa Valía ha visitat les obres de l’estació de buit i bombament

06/05/2021

L’Ajuntament, a través de la Regidoria del Cicle Integral de l’Aigua, ha invertit 1,4 milions d’euros en una xarxa de sanejament al camí del Tremolar, situada a Castellar-L’Oliveral, fins al límit amb el municipi de Sedaví. Esta actuació arriba després d’altra inversió de prop de dos milions d’euros més també a Castellar-L’Oliveral en un projecte per desconnectar abocaments irregulars de les séquies, les obres del qual inclouen una nova estació de buit i impulsió de bombeig d’aigües.

 

“És necessari recollir les aigües residuals de l’entorn del camí del Tremolar a causa del gran impacte mediambiental que suposa abocar estes aigües sense tractar, ja que arriben a les séquies de reg amb el seu consegüent perjudici”, ha explicat la regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, durant la visita que ha efectuat a Castellar-L’Oliveral.

“Amb esta intervenció se soluciona el problema de sanejament que plantejava esta zona, on es troben vivendes disseminades, però consolidades, i que mancaven la infraestructura adequada. De fet, estes cases estan situades en sòl no urbanitzable, per la qual cosa l’administració no està obligada a actuar”, ha indicat la titular del Cicle Integral de l’Aigua. “No obstant això”, Valía ha recalcat que “estes intervencions perseguixen augmentar la protecció ambiental de l’Albufera i el seu entorn, ja que qualsevol abocament irregular serà interceptat i tractat de manera adequada. Volem recordar que qualsevol vivenda en sòl no urbanitzable haurà de comptar amb una solució per al tractament d’aigües residuals, però a Castellar-L’Oliveral moltes vivendes consolidades no la tenen”, ha puntualitzat la regidora.

Les obres es concentraran en el camí del Tremolar, el camí de l’Alter i la carretera de la Font de Masià. En el cas del camí de l’Alter s’ha projectat una xarxa per gravetat per ser connectada a un pou de la xarxa existent al carrer de la Glòria, per 531.178,78 euros, mentre que per a la carretera de la Font de Masià i el camí del Tremolar s’ha projectat una xarxa per buit que es connectarà a l’estació que està executant-se en estos moments en la semirotonda de l’avinguda del Doctor Ruiz i Comes, amb pressupostos de 578.950,42 euros i 1.103.987,24 euros, respectivament.

La regidora ha posat l’accent que s’ha decidit realitzar esta inversió perquè “ha prevalgut l’interés general per l’altíssim valor mediambiental d’un entorn com l’Albufera, les marjals i l’horta”. Amb estes obres “es dona amb una solució de sanejament conjunta, integrada i tècnicament viable”.

En paraules de Valía, “amb este projecte, juntament amb l’anterior que està en la fase final d’execució, s’aconseguix acabar amb els efectes negatius dels abocaments d’aigües residuals procedents d’algunes vivendes que manquen de xarxa de sanejament i es corregirà esta situació en conduir estes aigües fins a una estació depuradora on, una vegada tractades, puguen reutilitzar-se o abocar-se”.

En concret, Elisa Valía ha visitat les obres de l’estació de buit i bombament, situada sota la semirotonda en execució, que substituirà les anteriors illetes i que recollirà les aigües residuals de l’entorn del camí del Tremolar. L’estació és el centre del sistema amb el qual s’ha treballat i genera la depressió per absorbir tota l’aigua de la xarxa de buit.

“Responem també a una demanda de molts anys dels veïns i veïnes de Castellar-L’Oliveral amb l’execució de la semirotonda baix la qual instal·larem l’estació de bombament i impulsió, que ha de millorar la circulació de vehicles en eixe tram”, ha recalcat Valía.