Recuperación competencias arqueología - València

Recuperación competencias arqueología

Tornar

L’Ajuntament recupera competències en arqueologia i podrà accelerar projectes de rehabilitació del patrimoni

Tello: “L’Ajuntament recupera el control d’una activitat que afecta al seu patrimoni històric i a la gestió de la dinàmica urbanística i que, per tant, convé que siga gestionada des de l’experiència directa de l’àmbit municipal”

• Arqueòlegs muncipals

04/02/2021

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha explicat que l’Ajuntament de València ha recuperat la supervisió dels projectes que afecten les àrees de vigilància arqueològica, unes competències que es transfereixen ara de la Generalitat al consistori, i ha valorat el fet “com una notícia molt positiva que dúiem molt de temps treballant”.

 

Això suposarà, a la pràctica, acurtar els temps en els que es concedeixen les llicències de diferents projectes en estes zones, ja que l’Ajuntament disposa de més personal tècnic que la Generalitat per a supervisar les actuacions arqueològiques que es desenvolupen a la ciutat de València.

La regidora Tello ha explicat que “açò servirà per impulsar de manera més ràpida l’avaluació arqueològica i l’impacte de les obres que tenen per objectiu la rehabilitació del patrimoni en el barri de Ciutat Vella”.

 “És una qüestió que dúiem temps treballant. Després que l’aplicació de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià de 1998 concentrara quasi totes les competències d’arqueologia en la Conselleria de Cultura, s’ha comprovat que esta centralització no ha redundat en una millora de la tramitació de llicències urbanístiques i, amb este canvi normatiu, ara s’impulsarà la recopil·lació d’informació sobre el passat material de la ciutat de València”, ha dit Tello.

De fet, una de les competències que recupera l’Ajuntament de València i que es treballarà de manera específica es la de supervisar i actualitzar el catàleg de béns i espais protegits de la ciutat a nivell arqueològic, així com proposar la delimitació de noves àrees de vigilància arqueològica i la declaració de jaciments arqueològics com a Bé de Rellevància Local. Per a Tello “estem davant una molt bona notícia per a l’Ajuntament de València ja que la regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals recupera el control d’una activitat que afecta al seu patrimoni històric i a la gestió de la dinàmica urbanística i que, per tant, convé que siga gestionada des de l’experiència directa de l’àmbit municipal”.