Protección Civil - València

Protecció Civil

 

logo

La Protecció Civil és

Un servici públic orientat a l'estudi i prevenció de les situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública i a la protecció i socors de persones i béns en els casos en què les dites situacions es produïsquen.

Un sistema que, entre altres objectius, té el d'aconseguir que els ciutadans, a més de l'ajuda que li oferixen els servicis públics, estiguen preparats per a aconseguir per si mateixos la seua pròpia protecció.

Plans d'emergència 

PAM IF . Actualització Parcial 1 Juliol 2019

PAM Incendis Forestals

PLA Territorial d'emergència

PAM Risc Inundacions

PAM IF València - Actualització Parcial 3 - Octubre

PAM IF València - Actualització Parcial 2 - Juny

Consells a la població

Consells a la població davant de pluges i vents