S'està cercant, espereu....

Estàs en: Ajuntament de València

Programas-Mesas de Solidaridad - València

SUBVENCIONS A ENTITATS PERTANYENTS A LES TAULES DE SOLIDARITAT

Què és una Taula de Solidaritat?

És un òrgan d'informació, assessorament i elevació de propostes a l'Administració.

Les Taules de Solidaritat compten amb representació permanent de les delegacions municipals de Benestar Social i Integració i Policia Local, així com de membres d'associacions o entitats de caràcter social, cívic i cultural de l'àmbit territorial corresponent a cada centre municipal de Servicis Socials.

Hi ha un total d'onze Taules de Solidaritat, segons la zona d'actuació de cada un dels centres municipals de Servicis Socials del municipi de València.

Què fan?

Els programes de les Taules de Solidaritat tenen un caràcter preventiu i dirigixen la seua actuació a les persones o grups en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió, és a dir, amb perill de caure en el futur en problemes de marginació.

Des de les Taules de Solidaritat s'estan duent a terme activitats d'informació, orientació, promoció i prevenció, a través de projectes presentats i realitzats per les entitats participants i relacionats amb diferents sectors d'intervenció: dona, infància i joventut, tercera edat, desocupats de llarga duració, immigrants...

Qui poden sol·licitar estes ajudes?

Poden sol·licitar estes ajudes aquelles entitats pertanyents a alguna de les Taules de Solidaritat i que acomplisquen els requisits legals i administratius que s'establixen en la convocatòria que anualment realitza l'Ajuntament de València.

On dirigir-se?

Al Centre Municipal de Servicis Socials que corresponga per zona.

LLISTA DE CENTRES MUNICIPALES DE SERVICIS SOCIALES