Buscando, por favor espere....

Estás en: ACTUALIDAD

Procesos de promoción interna - València

Vés enrere Procesos de promoción interna

Volver

L’Ajuntament convocarà la pròxima setmana tots els processos de promoció interna pendents

Notario: “este govern ha complit el compromís amb el seu personal amb la convocatòria ara de tota la promoció interna i de les bases que han de regir el concurs-oposició i el concurs de mèrits de la llei 20/2021 a finals de mes”

• Son 158 places, de les quals 9 seran reservades per a persones amb discapacitat

09/02/2023

La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha anunciat que durant els pròxims dies es publicaran al Butlletí Oficial de l’Estat les convocatòries pendents de les darreres ofertes públiques d’ocupació corresponents al torn de promoció interna. “El govern municipal ha complit amb el seu compromís d’impulsar la possibilitat perquè el personal empleat públic puga promocionar de forma interna, el que revertirà alhora en una millora de l’eficàcia dels servicis municipals”.
 

En concret, la regidora ha anunciat la convocatòria d’una plaça de pedagog/a A1, una altra d’economista A1, 116 places més d’administratiu/va C1, altres 26 d’auxiliar administratiu/va C2 i cinc places més d’oficial mecànic-conductor/C2. En total seran 158 places de les quals 9 seran reservades per a persones amb discapacitat.

Notario ha destacat “la important convocatòria de places corresponents a les categories d’administratiu/va i d’auxiliar administratiu/va de l’administració general”, i ha remarcat que “molts dels possibles aspirants de les categories immediatament inferiors no han tingut mai en tota la seua carrera professional la possibilitat d’accedir a elles a través de la promoció interna”. En este sentit, ha explicat que “teníem un compromís ferm amb estos treballadores i treballadors públics per fer realitat una opció que, malgrat que la llei els la reconeix, mai cap govern municipal havia impulsat en els darrers vint anys”. Així ha recordat que es va comprometre amb la plataforma integrada per personal funcionari de la categoria d’auxiliars administratius, i en breu es farà efectiu amb la publicació al B.O.E, moment a partir del qual s’iniciarà el termini de presentació de sol·licituds.

Notario ha posat de manifest “el compromís del govern municipal amb la millora de la funció pública municipal que va quedar palès amb l’aprovació al mes de setembre de 2022 de les bases generals que regiran els processos per a l’accés a la funció pública, que incloïen les bases per al torn lliure, torn de promoció interna i les corresponents als torns de concurs-oposició i concurs”, estes dos darreres acordades en el marc del desenvolupament de la llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. A més, la regidora ha fet especial esment quant a l’esforç de simplificació i transparència de les bases de promoció interna, que varen ser objecte de negociació i aprovació per part de quatre de les cinc organitzacions sindicals representades a la Mesa General, a fi d’incentivar al personal públic municipal perquè puga fer realitat el seu dret, reconegut per l’Estatut bàsic de l’empleat públic, a exercir el seu dret a la promoció professional.

Finalment, Notario ha assegurat que “desenvolupar el dret a la promoció interna de les empleades i els empleats públics municipals és també una manera de reconèixer la seua capacitat per estar en constant formació i adaptació a les noves realitats i reptes que té l’administració municipal, aprofitant el talent i el compromís que tenen amb la millora del funcionament i prestació dels servicis públics encomanats.”

Resolució de recursos

Notario ha anunciat també la pròxima resolució dels recursos interposats contra les bases que han de regir el concurs-oposició i el concurs de mèrits de la llei 20/2021. “Estem treballant en coordinació amb els servicis jurídics municipals per resoldre el més prompte possible els onze recursos interposats contra les bases especifiques que regulen l’accés pel torn de concurs-oposició i els 10 interposats contra les bases especifiques que ho fan respecte del torn de concurs de mèrits, que venien prescrits d’acord amb l’esmentada Llei 20/2021 amb l’objectiu de publicar el més prompte possible les referides bases al Butlletí Oficial de l’Estat per donar inici als terminis per a presentar les sol·licituds i procedir, en primer lloc, al procés de baremació dels mèrits del correlatiu torn i, una vegada verificat, es procedirà a les convocatòries de les proves selectives del concurs-oposició.