Buscando, por favor espere....

Estás en: ACTUALIDAD

Policía Local. Convocatoria oficiales - València

Vés enrere Policía Local. Convocatoria oficiales

Volver

La Junta de Govern aprova la convocatòria de 69 places d'oficials de la Policia Local

• Les bases de la convocatòria ja estan aprovades i poden ser consultades al web municipal

01/12/2023

  • També s'han aprovat les bases per a les convocatòries de 21 places d'inspectors i d'altres 3 de comissari principal
  • La Junta ha donat el vistiplau al nomenament com a personal de plantilla de set nous agents de la Policia Local que ja han completat de manera satisfactòria el període de pràctiques

La Junta de Govern Local ha aprovat la convocatòria de 69 places d'oficial i oficiala de la Policia Local, de conformitat amb les bases derivades de les Ofertes d'Ocupació Pública dels anys 2018, 2019 i 2022. Així mateix, s'ha acordat convocar també tres places de comisario principal i altres 21 places d'inspectors. De les 69 places d'oficials, 50 seran proveïdes pel torn de promoció interna ordinària, 9 pel torn de promoció interna interadministrativa amb mobilitat, i les 10 restants pel torn de mobilitat. En el cas de les 21 places d'inspectors, es contempla proveir 9 d'elles per torn lliure, 8 pel torn de promoció interna ordinària, 2 pel torn de promoció interna interadministrativa amb mobilitat i 2 pel torn de mobilitat. Finalment, les 3 places de comissari principal seran de promoció interna.

Així ho ha anunciat, al final de la reunió de la Junta, el portaveu del govern municipal, el regidor Juan Carlos Caballero, qui ha destacat la importància de dotar al cos policial del personal i els mitjans tècnics adequats perquè puguen exercir amb tota eficàcia la labor de protecció de la societat valenciana.

Per a això, s'han aprovat les bases de les diferents convocatòries, que poden ser consultades al web municipal. En el cas dels llocs de treball d'oficials i oficiales, alguns d'ells es troben vacants actualment, i altres estan ocupats per millora d'ocupació. Tots estan dotats pressupostàriament fins a la finalització del present exercici 2023, tal com ha subratllat el regidor portaveu, Juan Carlos Caballero.

La Junta de Govern Local va aprovar, en els mesos de desembre de 2018, de 2019 i de 2022, les Ofertes d'Ocupació Pública, entre les quals s'inclouen estes places del cos policial. Mitjançant decret de la regidora de Recursos Humans del passat 14 de novembre, van començar les actuacions necessàries per a elevar a la Junta de Govern Local, amb l’acord previ de la Mesa General de Negociació, l'aprovació de les bases de la convocatòria.

Tal com assenyala l'acord de la Junta, el òrgan tècnic de selecció estarà integrat per 5 membres: presidencia (qui ostente la prefectura del Cos de Policia Local de València), secretaría (qui ostente la de la Corporació, o funcionari/a de carrera en qui delegue), dos vocals, a proposta de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, un vocal pertanyent a qualsevol cos de policia local de la Comunitat Valenciana. Les bases aprovades assenyalen els requisits, terminis, desempats, puntuació i altres elements de cadascuna de les convocatòries.

Incorporació de 7 nous agents

En este context, la Junta de Govern Local ha aprovat el nomenament com a personal de plantilla d'un total de set agents de la Policia Local de València, després que tots ells hagen conclòs de manera satisfactòria el període de pràctiques previst després del procés selectiu efectuat en el seu moment. D'esta manera, passen a formar part del cos policial de la ciutat amb plaça en propietat.

De les 50 places adquirides en el seu moment, a les quals corresponen els set nomenaments efectuats hui, 37 van ser convocades en torn lliure, i les altres 13 pel torn de mobilitat, totes elles corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'exercici 2018. El mes de febrer passat, el tribunal selectiu va formular les propostes de nomenaments com a agents de la Policia Local de les persones aspirants que havien superat els processos selectius, que es van ampliar posteriorment, bé per renúncies, o per no haver-se incorporat o no haver superat el curs selectiu de l'IVASPE (Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències), que és un requisit imprescindible.

Recursos multimedia

Juan Carlos Caballero