Pleno. Modificaciones fiscales, reglamento orgánico, vivienda y urbanismo - València

null Pleno. Modificaciones fiscales, reglamento orgánico, vivienda y urbanismo

Tornar

El Ple aprova, de forma provisional, bonificacions verdes i una rebaixa en la taxa de clavegueram

L’Ajuntament reduirà fins un 50 % l’IBI i fins un 95 % l’ICIO a les vivendes que instal·len plaques fotovoltaiques i baixarà la taxa de clavegueram a les empreses afectades per la pandèmia

Un instante del Pleno ordinario, con la presencia de 13 concejales y concejalas en el Hemiciclo y la participación a distancia de los 20 restantess

• Un instante del Pleno ordinario, con la presencia de 13 concejales y concejalas en el Hemiciclo y la participación a distancia de los 20 restantess

28/01/2021

L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) a les vivendes que instal·len plaques fotovoltaiques, així com una rebaixa en la taxa de clavegueram a les empreses afectades per la pandèmia. Els acords s’han adoptat amb el suport de Compromís, PSPV-PSOE i Ciutadans, mentre que Partit Popular i Vox s’han abstingut. L’òrgan col·legiat també ha acordat de forma definitiva el Reglament orgànic de govern i administració de l’Ajuntament, amb els vots a favor de l’equip de govern i populars i l’abstenció de Ciutadans i Vox. Com a mesura preventiva davant la covid, 20 dels 33 regidors i regidores han participat per videoconferència i s’ha hagut de repetir la votació d’alguns punts de l’ordre del dia per tal de confirmar el sentit del vot digital.

En la primera sessió plenària ordinària de 2021 s’ha donat un nou impuls a les conegudes com bonificacions verdes en aprovar-se provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per afavorir la implantació de sistemes d’energies renovables. Així, les vivendes d’edificis residencials que instal·len plaques per obtindre electricitat a partir de radiacions solars tindran dret a una bonificació del 50 % en l’IBI durant un màxim de deu anys fins arribar al 20 % del cost d’esta instal·lació, i en funció del valor cadastral. També podran acollir-se a bonificacions del 95 % sobre la quota de l’ICIO que s’abona per l’execució de sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar.

Junt a les novetats en l’IBI i l’ICIO, la corporació ha aprovat provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament. El document adoptat incorpora una rebaixa de la taxa de clavegueram als trams de consum més alt, que són els que corresponen a les activitats econòmiques, amb l’objectiu de beneficiar les empreses afectades per les restriccions per la covid. Estos acords han eixit endavant amb l’aval dels representants de Compromís, PSPV-PSOE i Ciutadans, i l’abstenció dels grups Popular i Vox.

El portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, ha celebrat “l’IBI verd” i ha recordat que estes modificacions fiscals eren un dels seus requisits per donar suport als pressupostos de 2021. Ara bé, “no creiem que siga suficient, és important que les ajudes a autònoms i pimes arriben i arriben més”. Per a la portaveu popular, María José Catalá, estes mesures són “irrisòries i insignificants”. “Vostés creuen que resol el problema dels hostalers estalviar-los 12 cèntims per metre cúbic d’aigua o que se’ls faça una bonificació per posar una placa solar?”, ha preguntat. El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha contestat que a les bonificacions verdes i la rebaixa de la taxa de clavegueram se sumen les ajudes directes. “Som la ciutat d’Espanya que més recursos està posant damunt de la taula en estos moments per ajudar els sectors afectats” per la pandèmia, ha assegurat. “Ens vam comprometre a mobilitzar 15 milions d’euros en 2021 i només amb el Pla Resiste, en gener, ja doblem esta quantitat”.

El plenari ha donat compte de sentències desestimatòries de recursos interposats pel grup Popular relatives a la “revocació judicial de diversos impostos i taxes”, segons ha explicat la regidora del Partit Popular María José Ferrer Sansegundo. El seu grup no continuarà litigant per “la viabilitat jurídica del cost econòmic”, però “continuarem intentant per altres vies paralitzar l’estocada fiscal del govern municipal”. El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, li ha replicat que “no voldria pensar que el motiu per deixar de recórrer és que els han condemnat a pagar 1.500 euros. Si estan convençuts que s’ha fet una irregularitat, vaja fins el final, i si el seu convenciment va a costar 1.500 euros, estalvie’ns temps i diners”.

REGLAMENT ORGÀNIC DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Després de resoldre les reclamacions presentades, el Ple ha aprovat definitivament el Reglament orgànic de govern i administració de l’Ajuntament de València. L’anterior era del 2006 i, tot i que va patir dos modificacions parcials al 2017, portava vigent quasi 14 anys i havia d’adequar-se a les noves necessitats de l’organització i el funcionament municipals i a les noves lleis de regulació de l’administració i el sector públic. La norma reglamentària ha rebut l’aval de l’equip de govern (Compromís i PSPV-PSOE) i Partit Popular, mentre que Ciutadans i Vox han fet constar la seua abstenció.

La regidora del PP María José Ferrer Sansegundo s’ha felicitat perquè s’ha incorporat la seua proposta a la redacció final, de manera que tota documentació, escrit i iniciativa s’ha d’emetre o respondre de forma preferentment bilingüe si els mitjans ho permeten i, en qualsevol cas, en la mateixa llengua oficial en què s’ha dirigit la persona interessada, sense que se li puga obligar a instar-ho o sol·licitar-ho expressament. L’alcalde, Joan Ribó, ha comentat que s’ha acceptat l’esmena del Partit Popular perquè està fonamentada en sentències tant del Tribunal Constitucional com del Tribunal Suprem i d’esta forma es garantixen millor els drets lingüístics de la ciutadania. El primer edil s’ha referit també a l’article 4 del Reglament d’ús del valencià de l’Ajuntament, publicat en maig de 2005 i aprovat “molts anys abans, entre altres pel seu partit”, segons el qual tots els acords que adopte el consistori es redactaran preferentment en valencià. “Respecte al compliment d’este article queda molt per fer”, ha dit Ribó, qui ha expressat “la voluntat de normalitzar el valencià”. “El valencià és molt minoritari en el seu ús normal i volem potenciar-lo com a element fonamental de la nostra personalitat”, perquè “què és més normal que parlar el valencià a València?”

DRET D’ADQUISICIÓ PREFERENT DE VIVENDES

En matèria de vivenda, s’ha acceptat el conveni amb la Conselleria d’Habitatge per a la cessió a l’Ajuntament dels drets de tanteig i retracte. A partir d’ara el consistori podrà exercir esta competència per delegació de la Generalitat, la qual permetrà ampliar el parc de vivenda social de la ciutat. La proposta ha rebut els vots a favor del govern municipal (Compromís i PSPV) i els vots en contra del Partit Popular, mentre que Ciutadans i Vox s’han abstingut.

El regidor de Ciutadans Narciso Estellés, qui ha intervingut per videoconferència, ha qualificat de “molt lloable” la finalitat del conveni, però “no la forma”, ja que és un decret i no una llei la norma que possibilita cedir la competència als municipis. En la mateixa línia s’ha manifestat l’edil del PP Juan Giner. “No es tracta del què, sinó del com”, ha indicat en referència a “un decret que ha hagut de ser rectificat 33 voltes en menys de cinc mesos”. Per a la responsable de Vivenda, Isabel Lozano, “no hi ha cap motiu argumentat quan estem parlant de dotar-nos d’un instrument perquè la vivenda deixe de ser un bé d’especulació i passe a ser un dret fonamental” tenint en compte que “hi ha un dèficit històric de vivenda social i assequible a la ciutat de València”.

DECLARACIÓ D’ENCLAVAMENT DE RECUPERACIÓ D’HORTA

L’Ajuntament sol·licitarà a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat la declaració d’enclavament de recuperació d’horta per a la regeneració d’una parcel·la a l’avinguda de Jesús Morante Borràs número 247, al poble de la Punta. La decisió s’ha adoptat amb el suport de Compromís, PSOE i Ciutadans i l’abstenció de PP i Vox.

D’altra banda, s’ha aprovat el conveni per a la conservació del Molí de la Torre i la reordenació dels terrenys al voltants. L’acord, que requeria majoria absoluta, ha prosperat amb el suport de Compromís i PSPV, Vox s’ha abstingut i els grups Popular i Ciutadans s’han negat a votar després que s’haguera de repetir la votació quatre voltes per problemes amb les intervencions a distància. Cal recordar que com a mesura preventiva davant la covid-19, només 13 regidors i regidores han estat presents a l’hemicicle i els 20 restants han participat per videoconfèrencia. La portaveu del grup Popular, María José Catalá, ha parlat de “cacicada”, i el portaveu del grup Vox, José Gosálbez, ha demanat explicacions sobre la “legalitat” de la repetició de la votació. La vicealcaldessa i portaveu socialista, Sandra Gómez, ha manifestat que s’ha produït “un malentés per un problema amb un sistema que estem utilitzant per primera vegada” i el portaveu de Compromís, Carlos Galiana, ha assegurat que “més enllà del problema tècnic, la votació s’ha produït i amb majoria absoluta”. L’alcalde, Joan Ribó, ha aclarit a tots els membres de la corporació que “la mesura dels vots emesos serà exclusivament per vot digital i no amb mà alçada”.

Així mateix, el plenari ha aprovat definitivament la modificació puntual de l’ordenació detallada del Pla General d’Ordenació Urbana sobre usos permesos en peces habitables sota rasant, amb els vots a favor Compromís i PSPV i l’abstenció de l’oposició.

Recursos multimèdia

Veure àlbum complet en Flickr