Buscando, por favor espere....

Estás en: Ayuntamiento de València

Playas Bandera Azul - València

Bandera Blava

 

INTRODUCCIÓ

L'aspiració a un futur millor, a gaudir d'un increment del benestar, pot considerar-se com a una de les constants de totes les societats i dels individus que les formen. Encara que durant molt de temps per a aconseguir açò, van augmentar els béns de consum, a l'actualitat s'ha demostrat que pot haver-hi límits al creixement, quan els recursos naturals i les activitats econòmiques no es gestionen amb criteris que permeten la reposició dels recursos renovables i el no deteriorament del medi ambient. Això ha influït en la consciència social, per un costat els ciutadans exigixen als poders públics i a les empreses que realitzen les seues activitats sense infligir danys al medi ambient, entenent com a patrimoni també de les generacions futures. Per un altre costat, el ciutadà demanda un medi ambient natural i urbà de qualitat, perquè això repercutix de manera directa al seu benestar. Finalment s'albira que a la societat del futur, el benestar vindrà donat, no per l'augment del consum de béns tangibles, sinó en la utilització de recursos que representen un menor impacte ambiental.

BANDERA BLAVA: És un guardó internacional i un sistema de certificació de la qualitat ambiental, creat i gestionat per la FEE (Fundació per a l'Educació Mediambiental), com a símbol identificatiu que reconeix el compliment de determinats criteris de sanitat, seguretat, informació i gestió mediambiental i criteris de legalitat a les platges i el seu entorn per als usuaris.

ADEAC és el membre responsable per a Espanya de la FEE. L'objectiu de la FEE és afavorir a nivell internacional la informació i l'educació per a la sostenibilitat i s'ha convertit en un referent de qualitat ambiental de platges i ports a nivell mundial.

BANDERA BLAVA, és una iniciativa anterior i precursora de tots els actuals guardons ambientals, ecoetiquetes i sistemes de certificació de la qualitat ambiental, ja que, des de l'any 1987 que fón llançat per la Comissió Europea, està reconeixent a platges i ports esportius una gestió ambientalment correcta dels recursos i la seua adequació al major nivell d'exigència dels usuaris.

La Campanya es desenrotlla anualment a més de 30 països de tres continents, predominantment europeus, de forma independent, voluntària i amb la participació de més de 1.000 municipis litorals. Es troba lligada a l'actuació coordinada de quatre nivells: local, autonòmic, estatal i internacional, que de manera conjunta promouen, desenrotllen i recolzen accions que tenen com a objectiu final la gestió ambiental sostenible al conjunt del litoral del municipi. La Campanya de s'ha convertit en una etiqueta i un guardó ambiental valorat per turistes i tour operadors.

Així, la a una platja reconeix i estimula l'esforç dels ajuntaments per aconseguir que les platges del seu municipi complisquen determinats criteris normatius (Llei de Costes, Directiva d'Aigües de Bany, Directiva d'Aigües Residuals Urbanes, etc.), neteja i seguretat, comptant així mateix amb una informació i gestió ambiental adequades. Sent un guardó que ha de renovar-se cada any. Les platges són un recurs natural, susceptible de diferents tipus d'ús. Qualsevol d'ells deu utilitzar-se tenint en compte la fragilitat dels ecosistemes que hi formen part i han de gestionar-se per tant, com a un recurs no renovable. La platja turística haurà de tindre per tant un elevat nivell mediambiental, complint amb els estàndards més exigents de qualitat i higiene de les seues aigües i les seues arenes, tot evitant els impactes negatius sobre l'ecosistema, però també hauran d'estar proveïdes de servicis que les facen accessibles i utilitzables per a tots en condicions de seguretat i procurant proporcionar la màxima satisfacció.

La Bandera Blava s'ha convertit en un símbol ben conegut que identifica entorns litorals nets i segurs, utilitzats per a l'oci, navegació, passeig, estudi de la naturalesa, gaudi del sol i diversió a la platja.

¿QUÈ PRETÉN LA CAMPANYA BANDERA BLAVA?

Elevar el grau de la conscienciació ciutadana i l'acció de les autoritats sobre la qualitat de l'entorn de les platges i ports d'Europa i, en particular, la qualitat de les aigües del bany. Al proporcionar el Guardó de d'Europa, s'obté un símbol europeu de reconeixement a aquelles platges i ports que aconseguixen els nivells de qualitat ambiental i que busquen un equilibri entre l'ús del recurs natural i el respecte de l'entorn.

¿QUÈ OFERIX LA CAMPANYA BANDERA BLAVA

1. Qualitat de l'aigua

Basada en les anàlisis oficials de les aigües de bany, d'acord amb la Directiva Comunitària d'Aigües de Bany. La qualitat exigida per a les aigües ha de ser ÒPTIMA (qualificació 2), segons la classificació establida pel Ministeri de Sanitat i Consum.

Per a la seua confirmació, ADEAC es basa en l'Informe de la Qualitat de les Aigües de Bany a Espanya, que tots els anys realitza el Ministeri de Sanitat i Consum, amb les dades que faciliten les comunitats autònomes.

2. Seguretat i accessibilitat

Presència de salvament i socorrisme, telèfons d'emergència o equipament antiincendis. Accessibilitat a la platja per a persones amb discapacitat.

3. Servicis, instal·lacions i gestió

Servicis higiènics nets i adaptats per a persones amb discapacitat, papereres, neteja regular de l'arena, vigilància, transports públics, compliment de la normativa de protecció del litoral, absència d'abocaments a la mar a la zona de la platja, compliment al municipi de la Directiva Comunitària d'Aigües Residuals, ...etc.

4. Educació i informació ambiental

Informació sobre la qualitat de les aigües durant la temporada de bany, normes de comportament a l'entorn litoral, consciència ambiental i participació en activitats sobre medi ambient litoral, programes d'educació ambiental a les escoles locals i amb els operadors turístics, aules de naturalesa, etc.

Per consegüent, cal recordar que no totes les platges amb qualitat òptima a les seues aigües de bany (qualificació 2) poden obtindre este distintiu. És necessari que, a més, complisquen tots els requisits anteriorment mencionats i inclosos en els qüestionaris de candidatura.

Des de 1997 que es va obtindre per primera vegada el guardó BANDERA BLAVA per a la platja de la Devesa, s'han anat incrementant el nombre de platges amb este guardó al qual s'han anat sumant els centres , reconeixement a la gestió de millora de les nostres platges.

Un objectiu de La REGIDORIA de PLATGES és que les banderes facen banderes, és a dir que les nostres platges amb , atraguen usuaris preocupats per la millora del medi ambient i que evidentment col·laboren a tractar les platges de la seua població per tal que es meresquen una .