Buscando, por favor espere....

Estás en: ACTUALIDAD

Ordenanza de Contaminación Acústica - València

Vés enrere Ordenanza de Contaminación Acústica

Volver

La Junta de Govern Local aprovarà demà el text de la nova Ordenança de Contaminació Acústica

El regidor Grezzi ha explicat que la nova norma “atén per fi una ciutadania que fa temps que reclama ciutats en les quals es puga disfrutar d'una major qualitat de vida i dret al descans”

• La nova ordenança recull les modificacions legislatives de rang superior

03/03/2022

La Junta de Govern Local aprovarà este divendres el text de la nova Ordenança Contra la Contaminació Acústica, una actualització de la norma vigent des de 2008 “que València necessitava ja”, ha afirmat el regidor de Qualitat Acústica i de l'Aire, Giuseppe Grezzi. El nou document normatiu recull importants novetats, especialment en el camp de les activitats, amb l'establiment d'una distància mínima de 30 metres entre activitats sense ambientació musical i de 65 metres per a les d'ambientació musical, entre altres aspectes.

 

Després de l'aprovació de l'ordenança, s'obrirà una fase de recepció de les aportacions dels diferents grups municipals, amb les quals el text passarà de nou per la Junta abans del seu pas per la comissió d'Ecologia Urbana i la seua posterior aprovació inicial pel Ple. Després s'obrirà una última fase d'exposició pública durant un mes, per a passar a la seua aprovació definitiva pel Ple.

“València necessitava ja una actualització de l'Ordenança de Protecció Contra la Contaminació Acústica de 2008, ja quasi obsoleta, que recollira les modificacions legislatives de rang superior que van entrar en vigor quasi immediatament, com la Llei del Tabac”, ha explicat el regidor. “Per això –ha continuat- ens vam posar a la feina junt amb diferents entitats socials i empresarials, i la col·laboració de múltiples servicis municipals. Creiem que el resultat és un text que per fi atén una ciutadania que des de fa temps ja reclama ciutats en les quals es puga gaudir d'una major qualitat de vida, la qual cosa passa per viure en entorns saludables en els quals es garantisca el seu dret al descans”.

L'anterior ordenança data de 2008, és a dir, té 14 anys d'antiguitat, per la qual cosa, com ha assenyalat el regidor Grezzi, ha sigut necessari adaptar el text a tot el marc normatiu supramunicipal relacionat (La Llei 17/2009 de l'Estat Lliure accés a les activitats, la Llei 14/2010 de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles Públics -el seu Reglament i la seua modificació- la Llei 2/2012 de la Generalitat Valenciana, d'Iniciativa Empresarial, la Llei 42/2010 de l'Estat de mesures sanitàries per Tabaquisme, i la Llei 3/2011 de la Generalitat Valenciana de Comerç).

El regidor Giuseppe Grezzi ha destacat el caràcter participatiu d'esta nova ordenança, ja que en ella han treballat més d'una desena de servicis municipals (Llicències Urbanístiques, Planejament, Policia Local, Residus Sòlids Urbans, Inspecció, Activitats, Procediment Sancionador, Jardineria, Acció Cultural, Devesa-Albufera, Domini Públic, Mobilitat, Educació…), així com col·lectius i representants de la societat civil.

Distàncies mínimes entre activitats

Un dels aspectes més importants de l'ordenança és l'apartat dedicat a les Activitats, el capítol de les quals s'ha revisat al complet. Entre les novetats, s'estableixen distàncies mínimes de 30 metres entre activitats sense ambientació musical, i de 65 metres per a les d'ambientació musical, una mesura que serà aplicable en tota la ciutat, i que permetrà limitar la creació de Zones d'Acumulació Hostalera

Respecte a les sales d'arts escèniques i socioculturals, es preveu la programació de música en directe en horari de 10.00 a 22.00 hores, d'acord amb el seu títol habilitant i el seu aïllament acústic. Els pubs i cafés podran incloure activitats musicals i culturals relacionades amb el seu títol habilitant si este incorpora ambientació musical i no supera els límits acústics. Estes qüestions seran complementades en l'Ordenança d'Activitats que en estos moments també es troba en procés de modificació.

Quant al domini públic municipal, es contempla una nova regulació del control de les taules i cadires, que introdueix la possibilitat de sanció amb retallada de l'horari (i en última instància la pèrdua del permís d'ocupació per reincidència). A més, assenyala la responsabilitat de les molèsties al titular de la terrassa i, per primera vegada, es regula el domini públic general, inclòs aquells espais de titularitat privada on poden instal·lar-se terrasses: patis interiors, etc.

Tocs de campana

Un total de sis articles i un annex regularan els tocs de campana, amb la finalitat de poder preservar este Espai Sonor d'Importància Cultural i cobrir el buit legal que tenia l'anterior ordenança. El regidor Grezzi ha assenyalat que en la regulació d'este assumpte s'ha treballat en coordinació amb l'Arquebisbat i amb l'expert Francesc Llopara. També s'ha introduït un nou capítol específic sobre soroll a les platges, i una secció per al control del soroll en els espais naturals protegits.

Finalment, l'ordenança presenta una nova estructura per a aconseguir una major coherència i sentit en els seus títols i capítols. Així, s'inclou un títol propi per als instruments de control (Mapa del soroll, plans d'acció, mesures urbanístiques i gestió de les ZAS), un títol propi per al soroll interior de les edificacions, i un altre per al soroll en domini públic. Així mateix, la nova regulació potencia i reforça la labor que exerceix la Policia Local en la vigilància, control, mediació i resolució de molèsties per contaminació acústica derivades de la convivència ciutadana. S'eviten les càrregues administratives innecessàries o accessòries, i es racionalitza la gestió dels recursos públics.