OFICIAL DE JARDINERIA 2º curs. CURS ACADÈMIC 2021 (1 any, 2 cursos i 728 hores de formació) - València

Professionals

null OFICIAL DE JARDINERIA 2º curs. CURS ACADÈMIC 2021 (1 any, 2 cursos i 728 hores de formació)

Tornar

Desde 17 de febr. 2021 - 00:00:00 fins 09 de juny 2021 - 00:00:00

Horari: 2n curs. Classes teòriques: Dimecres, dijous i divendres de 9.00 a 14.30 hores. Pràctiques al jardí: Dilluns i dimarts, de 8.00 a 13.30 hores.
Dirigit a: A l'alumnat que ha realitzat i aprovat el primer curs d'Oficial de Jardineria.
Lloc d'impartició: València.
Classes teòriques: O. A. M. Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge C/ Antonio Suárez nº 7, 46021 València.
Pràctiques de jardí: Jardins de l' O.A.M. Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Preu Matricula: 250 €
Mensualitats: 0 €
Observacions:

17 places.

Està prevista la concessió de 5 beques, reservades per a persones desocupades de llarga duració i que tinguen la formació acadèmica requerida.
La formació que s'impartix en estos cursos professionals és una ensenyança No Formal. Es necessària l’assistència al 75% de les classes per a poder accedir a l’avaluació dels estudis realitzats. Al finalitzar els estudis professionals s’entrega un DIPLOMA ACREDITATIU D’APROFITAMENT.