OAM Plan Estratégico - València

OAM Plan Estratégico

Tornar

L’OAM de Parcs i Jardins aprova un canvi d’estatuts que incorpora la biodiversitat urbana en el seu nom i les seues funcions i crea una direcció jurídic-administrativa

Campillo: “Volem donar resposta a les necessitats actuals i futures de l’organisme autònom”

• L'OAM de Parc i Jardins incorpora la biodiversitat urbana al seu nom

01/07/2021

El Consell Rector de l’OAM de parcs i jardins singulats ha donat llum verda a la modificació dels seues estatuts per tal d’adaptar-lo “a les funcions reals de l’organisme per als pròxims anys”, ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo. Entre les novetats que incorpora està el canvi de nom. A partir d’ara s’anomenarà Organisme Autònom Municipal de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana. També amplia l’objecte introduint la gestió i el foment de la biodiversitat urbana, obrint així la possibilitat de noves adscripcions i el desenvolupament de treball en funció de les necessitats de la ciutat en este àmbit.

 

L’OAM de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana de València mantindrà les funcions d’execució, conservació, manteniment i gestió dels parcs, jardins i altres espais verds o conjunts vegetals que li delegue la regidoria competent de l'Ajuntament. També manté la gestió, promoció i foment de l'Escola Municipal de Jardineria, Paisatge i Biodiversitat Urbana i de l'Escola Valenciana d'Art Floral. Unes funcions a les quals suma desenvolupar i implementar el Pla Verd i de la Biodiversitat de la Ciutat de València i el foment, la gestió i la conservació de la biodiversitat urbana. D’altra banda, també desenvoluparà una tasca de promoció i conscienciació mediambiental, així com la redacció d’estudis i projectes relacionats amb la infraestructura verda i la biodiversitat urbana de la ciutat.

Tal i com ha assenyalat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, esta modificació respon a l’adaptació a la legislació actual i al Reglament Orgànic de Govern i Administració, aprovat definitivament pel Ple el 28 de gener de 2021. A més, segons Campillo, “s'aprofita per emprendre canvis per tal de millorar la seua eficàcia en el compliment dels seus objectius ajustant-se a les circumstàncies existents en l'actualitat i la realitat de la gestió que s'efectua i o es demanda”.

 

Pla estratègic d’ordenació de recursos humans

 

El Consell Rector de l'Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins de València també ha aprovat el Pla d'Ordenació de Recursos Humans (PORH), una eina d’ordenació que, segons el vicealcalde, “suposa un impuls essencial en la nova gestió pública”. Entre les accions que contempla està l'aprovació de la relació de llocs de treball (RLT) de l'Organisme. També destaca l'activació de polítiques de rejoveniment de la plantilla, la creació de llocs d'especial rellevància per a la gestió, l'elaboració d'un nou organigrama, el desenvolupament i implantació del procés necessari d'estabilització i consolidació de la plantilla, l’atenció a les necessitats de formació així com les oportunes accions en matèria de carrera i promoció professional.

Dins d’este organigrama, destaca la creació d’una direcció jurídic-administrativa per a l’OAM. Segons Campillo “hem de tindre en compte que l’entitat té un pressupost que en este 2021 ha ascendit a 13,1 milions d’euros i una plantilla de quasi 300 treballadors i treballadores i per tant és molt important i necessari dotar a este organisme públic d’esta figura per gestionar adequadament el volum de treball i la complexitat dels expedients tramita”. El vicealcalde ha destacat que “al contrari que passava amb els governs anteriors, ara volem ser estrictes, rigorosos i transparents en la gestió”.

 

Aprovada la modificació de crèdit

 

El Consell Rector de l'OAM Parcs i Jardins també ha donat el vist-i-plau a una modificació de crèdits degut a que, hi ha una devolució de superàvit per import 1.645.096 euros, quedant disponible per a despeses generals 1.199.447 euros. Per això, com ha assenyalat el vicealcalde, “hi ha una sèrie de necessitats urgents per a les que no existia dotació econòmica en el pressupost de 2021que hem d’atendre com són el subministrament de maquinària nova (tractors segadors, generadors, vehicles elèctrics de transport en jardins ...), el desenvolupament d'aplicació de sistemes d'informació i hardware, el condicionament de l'alqueria del Parc central, i el subministrament i manteniment d'un sistema d'estacions meteorològiques”.

Recursos multimèdia

Sergi Campillo