Factura agua - València

Factura agua

Tornar

Autònoms i pimes podran ajornar el pagament de la factura de l'aigua de 2021 i els pendents del 2020

• L’objectiu és d'ajudar autònoms i pimes a pal·liar esta situació adversa

10/03/2021

La Regidoria del Cicle integral de l'Aigua portarà a la Junta de Govern la proposta per a ajornar el pagament de la factura d'aigua per a ajudar als col·lectius afectats per la pandèmia. «Les restriccions per a lluitar contra la pandèmia del COVID-19 estan provocant efectes negatius en l'economia en general i especialment en el col·lectiu d'autònoms i Pimes», ha advertit Elisa Valia, qui ha explicat que «l’objectiu és d'ajudar-los a pal·liar esta situació adversa».

 

Amb este objectiu l'Ajuntament de València i la societat concessionària de distribució d'aigua potable, Emivasa, oferiran a estos col·lectius afectats per la pandèmia l'ajornament del pagament de les seues factures d'aigua. «Continuem fent passos per a fer costat a les famílies a fer front a la pandèmia», ha assenyalat Valía.

Poden acollir-se als ajornaments de pagament en factures Les empreses que tinguen un expedient de regulació d'ocupació (ERTO) dels tipus recollits en Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, i els treballadors autònoms que estiguen rebent una prestació per cessament d'activitat. A més, l'ús del subministrament objecte de la sol·licitud ha de ser no domèstic. Altres requisitis són: ser titular del contracte de subministrament; no tindre deutes pendents amb Emivasa per factures corresponents a períodes d'exercicis anteriors a 2020; tindre els pagaments domiciliats o domiciliar-los en el moment de la sol·licitud de l'ajuda; i tindre factura electrònica o demanar-la en el moment de la sol·licitud de l'ajuda.

Igualment, el subministrament ha de tindre lectura actualitzada (antiguitat d'última lectura real en el moment de la sol·licitud no superior a 2 mesos). En cas que el subministrament no tinga la lectura actualitzada en el moment de la sol·licitud es requerirà al sol·licitant perquè l'aporte. És necessari no tindre un canvi de comptador pendent, i facilitar un adreça electrònica de contacte.

Podrà ajornar-se el deute pendent corresponent a les factures de l'any 2020 i la primera, segona i tercera facturacions de 2021 per a subministraments amb freqüència de facturació bimestral, o bé les factures corresponents a les facturacions de la primera a la sisena de 2021, en cas de subministraments amb freqüència de facturació mensual.

El termini per a presentar la sol·licitud està obert fins el 31 de març d’enguany. Se sol·licitarà mitjançant un missatge electrònic a l’adreça oficinavirtual@emivasa.es, juntament amb la documentació i informació necessària; i la sol·licitud de renovació (pròrroga) es realitzarà entre l'1 i el 31 de juliol de 2021. En cas de detectar alguna incidència en les sol·licituds, es donarà trasllat al sol·licitant qui tindrà 10 dies per a esmenar-la.